Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 20 ks nových vozidel v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“ (dále též jen „projekt“), splňující parametry uvedené v zadávacích podmínkách.

Projekt s akceptačním číslem 03231821 je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí, výzvy č. 21/2017.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Ostravou na alternativní pohon II

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-019107

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2019-014319

Evidenční číslo zakázky: Z2019-003977

Datum uveřejnění ve VVZ: 10.06.2019 2:09:23

Název zadavatele: Statutární město Ostrava

IČO zadavatele: 00845451
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Statutární město Ostrava

 IČO: 00845451

 Poštovní adresa: Prokešovo náměstí 1803/8

 Obec: Ostrava

 PSČ: 729 30

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Simona Wroblowská

 E-mail: swroblowska@ostrava.cz

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní adresa: (URL): www.ostrava.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.tenderarena.cz/profily/Ostrava

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Ostravou na alternativní pohon II

 Spisové číslo: 024/2019

II.1.2)Hlavní kód CPV

 34100000

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 20 ks nových vozidel v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“ (dále též jen „projekt“), splňující parametry uvedené v zadávacích podmínkách.
Projekt s akceptačním číslem 03231821 je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí, výzvy č. 21/2017.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 12 333 489,40

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

 „Ostravou na alternativní pohon II“: 3 ks osobních vozidel kategorie M1 s pohonem na CNG/benzín

 Část zakázky č.: 1

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 34100000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ080

II.2.4)Popis zakázky

 Dodávka tří kusů osobních vozidel kategorie M1 s pohonem na CNG/benzín dle požadavků upřesněných v zadávacích podmínkách.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 „Ostravou na alternativní pohon II“: 1 ks osobního vozidla kategorie M1 na elektrický pohon vč. světelné soupravy

 Část zakázky č.: 2

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 34100000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ080

II.2.4)Popis zakázky

 Dodávka jednoho kusu osobního vozidla kategorie M1 s pohonem na elektrický pohon dle požadavků upřesněných v zadávacích podmínkách

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 „Ostravou na alternativní pohon II“: 1 ks osobního vozidla kategorie M1 na elektrický pohon

 Část zakázky č.: 3

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 34100000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ080

II.2.4)Popis zakázky

 Dodávka jednoho kusu osobního vozidla kategorie M1 s pohonem na elektrický pohon dle požadavků upřesněných v zadávacích podmínkách.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 „Ostravou na alternativní pohon II“: 6 ks osobního vozidla kategorie M1 na elektrický pohon

 Část zakázky č.: 4

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 34100000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ080

II.2.4)Popis zakázky

 Dodávka šesti kusů osobních vozidel kategorie M1 s pohonem na elektrický pohon dle požadavků upřesněných v zadávacích podmínkách.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 „Ostravou na alternativní pohon II“: 5 ks nákladního vozidla kategorie N1 (2,5 – 3,5 t) na elektrický pohon

 Část zakázky č.: 5

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 34100000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ080

II.2.4)Popis zakázky

 Dodávka pěti kusů nákladních vozidel kategorie N1 s pohonem na elektrický pohon dle požadavků upřesněných v zadávacích podmínkách.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 „Ostravou na alternativní pohon II“: 1 ks nákladního vozidla kategorie N1 (do 2,5 t) na elektrický pohon

 Část zakázky č.: 6

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 34100000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ080

II.2.4)Popis zakázky

 Dodávka jednoho kusu nákladního vozidla kategorie N1 s pohonem na elektrický pohon dle požadavků upřesněných v zadávacích podmínkách.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 085-203553

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 024

 Část zakázky č.: 1

 Název: „Ostravou na alternativní pohon II“: 3 ks osobních vozidel kategorie M1 s pohonem na CNG/benzín

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 04.06.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.

 IČO: 00526282

 Poštovní adresa: Dlouhá 186/31

 Obec: Litoměřice

 PSČ: 412 01

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ064

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 239 670,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 1 531 584,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 024

 Část zakázky č.: 2

 Název: Dodávka jednoho kusu osobního vozidla kategorie M1 s pohonem na elektrický pohon dle požadavků upřesněných v zadávacích podmínkách

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 05.06.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 3
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o.

 IČO: 47124652

 Poštovní adresa: Vrchlického 31/18

 Obec: Praha 5

 PSČ: 150 00

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 752 066,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 805 498,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 024

 Část zakázky č.: 3

 Název: „Ostravou na alternativní pohon II“: 1 ks osobního vozidla kategorie M1 na elektrický pohon

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 04.06.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.

 IČO: 00526282

 Poštovní adresa: Dlouhá 186/31

 Obec: Litoměřice

 PSČ: 412 01

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ051

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 702 479,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 779 257,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 024

 Část zakázky č.: 4

 Název: „Ostravou na alternativní pohon II“: 6 ks osobního vozidla kategorie M1 na elektrický pohon

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 05.06.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 3
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o.

 IČO: 47124652

 Poštovní adresa: Vrchlického 31/18

 Obec: Praha 5

 PSČ: 150 00

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 4 214 876,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 4 530 550,40

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 024

 Část zakázky č.: 5

 Název: Ostravou na alternativní pohon II“: 5 ks nákladního vozidla kategorie N1 (2,5 – 3,5 t) na elektrický pohon

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 30.05.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: TLAMKA s.r.o.

 IČO: 024113752

 Poštovní adresa: Na Chmelnici 2409/52

 Obec: Boskovice

 PSČ: 680 01

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ064

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 4 690 082,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 4 686 600,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 024

 Část zakázky č.: 6

 Název: „Ostravou na alternativní pohon II“: 1 ks nákladního vozidla kategorie N1 (do 2,5 t) na elektrický pohon

 Zakázka/část je zadaná: ne

V.1)Informace o nezadání zakázky

 Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

V.2.2)Informace o nabídkách

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 06.06.2019Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/120835

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie