Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na devět části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: LF UPOL/CEREBIT – Dodávka chemikálií

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-021778

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2019-007326

Evidenční číslo zakázky: Z2019-007326

Číslo oznámení TED: 2019/S 124-302779

Datum uveřejnění ve VVZ: 01.07.2019 2:10:32

Název zadavatele: Univerzita Palackého v Olomouci

IČO zadavatele: 61989592
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci

 IČO: 61989592

 Poštovní adresa: Křížkovského 511/8

 Obec: Olomouc

 PSČ: 77147

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL.M.

 Tel.: +420 585631117

 E-mail: petra.jungova@upol.cz

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní adresa: (URL): www.upol.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): zakazky.upol.cz/

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Veřejnoprávní instituce

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 LF UPOL/CEREBIT – Dodávka chemikálií

II.1.2)Hlavní kód CPV

 24950000

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na devět části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 1 626 843,81

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

  Laboratorní materiál I.

 Část zakázky č.: 1

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 38437100

 33192500

 33140000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Lékařská fakulta UP v Olomouci, Ústav imunologie – budova Teoretických ústavů, levé křídlo, 4. patro, Hněvotínská 3, Olomouc, Česká republika.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: CEREBIT – Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Laboratorní materiál II.

 Část zakázky č.: 2

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 33192500

 19520000

 33140000

 18424300

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Lékařská fakulta UP v Olomouci, Ústav imunologie – budova Teoretických ústavů, levé křídlo, 4. patro, Hněvotínská 3, Olomouc, Česká republika.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: CEREBIT – Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

  Laboratorní materiál III.

 Část zakázky č.: 3

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 33140000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Lékařská fakulta UP v Olomouci, Ústav imunologie – budova Teoretických ústavů, levé křídlo, 4. patro, Hněvotínská 3, Olomouc, Česká republika.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: CEREBIT – Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Laboratorní materiál IV.

 Část zakázky č.: 4

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 33192500

 19520000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Lékařská fakulta UP v Olomouci, Ústav imunologie – budova Teoretických ústavů, levé křídlo, 4. patro, Hněvotínská 3, Olomouc, Česká republika.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: CEREBIT – Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Laboratorní materiál V.

 Část zakázky č.: 5

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 33140000

 33192500

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Lékařská fakulta UP v Olomouci, Ústav imunologie – budova Teoretických ústavů, levé křídlo, 4. patro, Hněvotínská 3, Olomouc, Česká republika.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: CEREBIT – Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

  Protilátky

 Část zakázky č.: 6

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 24327000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Lékařská fakulta UP v Olomouci, Ústav imunologie – budova Teoretických ústavů, levé křídlo, 4. patro, Hněvotínská 3, Olomouc, Česká republika.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: CEREBIT – Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Chemikálie I.

 Část zakázky č.: 7

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 33631400

 24327000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Lékařská fakulta UP v Olomouci, Ústav imunologie – budova Teoretických ústavů, levé křídlo, 4. patro, Hněvotínská 3, Olomouc, Česká republika.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: CEREBIT – Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Chemikálie II.

 Část zakázky č.: 8

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 33651500

 24322000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Lékařská fakulta UP v Olomouci, Ústav imunologie – budova Teoretických ústavů, levé křídlo, 4. patro, Hněvotínská 3, Olomouc, Česká republika.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: CEREBIT – Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

  Chemikálie III.

 Část zakázky č.: 9

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 24965000

 33140000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Lékařská fakulta UP v Olomouci, Ústav imunologie – budova Teoretických ústavů, levé křídlo, 4. patro, Hněvotínská 3, Olomouc, Česká republika.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: CEREBIT – Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 046-104911

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Část zakázky č.: 4

 Název: Laboratorní materiál IV.

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 31.05.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: BioTech a.s.

 IČO: 25664018

 Poštovní adresa: Služeb 3056/4

 Obec: Praha 10

 PSČ: 108 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 272701739

 E-mail: info@ibiotech.cz

 Kód NUTS: CZ01

 Internetová adresa: (URL): www.ibiotech.cz

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 110 000,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 84 483,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 6

 Název: Protilátky

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 31.05.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: I.T.A.-Intertact s.r.o.

 IČO: 65408781

 Poštovní adresa: Revoluční 1546/24

 Obec: Praha 1 Nové Město

 PSČ: 110 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 224810196

 E-mail: info@ita-intertact.com

 Kód NUTS: CZ01

 Internetová adresa: (URL): www.ita-intertact.com/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 460 000,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 458 551,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 9

 Název: Chemikálie III.

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 31.05.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: BioTech a.s.

 IČO: 25664018

 Poštovní adresa: Služeb 3056/4

 Obec: Praha 10

 PSČ: 108 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 272701739

 E-mail: info@ibiotech.cz

 Kód NUTS: CZ01

 Internetová adresa: (URL): www.ibiotech.cz

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 160 000,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 105 647,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 1

 Název: Laboratorní materiál I.

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 11.06.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: SARSTEDT spol. s r.o.

 IČO: 43000916

 Poštovní adresa: Pod pekárnami 338/12

 Obec: Praha 9 Vysočany

 PSČ: 190 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 281021491

 E-mail: info@sarstedt.com

 Kód NUTS: CZ01

 Internetová adresa: (URL): www.sarstedt.com

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 65 000,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 51 292,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 2

 Název: Laboratorní materiál II.

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 11.06.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: VWR International s.r.o.

 IČO: 63073242

 Poštovní adresa: Pražská 442

 Obec: Stříbrná Skalice

 PSČ: 281 67

 Země: CZ

 Tel.: +420 321570327

 E-mail: servis.cz@vwr.com

 Kód NUTS: CZ020

 Internetová adresa: (URL): cz.vwr.com

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 120 000,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 113 464,01

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 5

 Název: Laboratorní materiál V.

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 11.06.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.

 IČO: 45794171

 Poštovní adresa: Na hřebenech II 1718/10

 Obec: Praha 4 Nusle

 PSČ: 140 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 246003251

 E-mail: czeorders@sial.com

 Kód NUTS: CZ01

 Internetová adresa: (URL): www.sigmaaldrich.com

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 145 000,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 112 407,80

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 8

 Název: Chemikálie II.

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 11.06.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.

 IČO: 45794171

 Poštovní adresa: Na hřebenech II 1718/10

 Obec: Praha 4 Nusle

 PSČ: 140 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 246003251

 E-mail: czeorders@sial.com

 Kód NUTS: CZ01

 Internetová adresa: (URL): www.sigmaaldrich.com

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 135 000,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 100 059,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 3

 Název: Laboratorní materiál III.

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 25.06.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Carolina Biosystems, s.r.o.

 IČO: 28177002

 Poštovní adresa: Klikatá 206

 Obec: Ořech

 PSČ: 252 25

 Země: CZ

 Tel.: +420 226203532

 E-mail: info@carolinabiosystems.com

 Kód NUTS: CZ02

 Internetová adresa: (URL): www.carolinabiosystems.cz/cs/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 32 000,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 24 930,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 7

 Název: Chemikálie I.

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 25.06.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Carolina Biosystems, s.r.o.

 IČO: 28177002

 Poštovní adresa: Klikatá 206

 Obec: Ořech

 PSČ: 252 25

 Země: CZ

 Tel.: +420 226203532

 E-mail: info@carolinabiosystems.com

 Kód NUTS: CZ02

 Internetová adresa: (URL): www.carolinabiosystems.cz/cs/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 685 000,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 576 010,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh pova

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDFRSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie