Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky bylo v souladu s ust. § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky pytle na prádlo.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Pytel na prádlo

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-022523

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2019-016548

Evidenční číslo zakázky: Z2019-016548

Datum uveřejnění ve VVZ: 04.07.2019 7:29:25

Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany

IČO zadavatele: 60162694
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Česká republika - Ministerstvo obrany

 IČO: 60162694

 Poštovní adresa: Tychonova 221/1

 Obec: Praha 6

 PSČ: 160 00

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Hana Leznová

 Tel.: +420 973225182

 E-mail: hana.leznova@army.cz

 Fax: +420 973225192

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.army.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): nen.nipez.cz/profil/MO

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Pytel na prádlo

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní CPV kód: 42720000

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Brno

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky bylo v souladu s ust. § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky pytle na prádlo.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ne

IV.1)Informace o nezadání zakázky

 Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

IV.3.2)Informace o nabídkách

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

 Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s § 127 odst. 1 ZZVZ, protože po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení nebyl žádný účastník zadávacího řízení.

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 03.07.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/124125

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie