Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba skupinového vodovodu obsahující dva propojovací řady. Jedná se jednak o výstavbu přivaděče pitné vody ze stávající ÚV Březovice do stávajícího vodojemu u prameniště „Na Bahnech“ a dále o výstavbu přivaděče pitné vody ze stávajícího skupinového vodovodu Boháňka v obci Chloumek do stávajícího vodojemu v obci Doubrava. Účelem stavby je zlepšení v dodávce pitné vody pro skupinový vodovod Boháňka, posílení jeho stávajícího prameniště a dále náhrada stávajících nedostatečných zdrojů v obci Doubrava. Součástí předmětu plnění je dále zajištění prvků povinné publicity projektu v souladu s pokyny Operačního programu Životní prostředí.Předmět plnění je blíže specifikován v projektové dokumentaci ve stupni pro provádění stavby a dále v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: "Skupinový vodovod Hořicko"

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-023665

Evidenční číslo zakázky: Z2019-023665

Datum uveřejnění ve VVZ: 12.07.2019 2:01:44

Název zadavatele: Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

IČO zadavatele: 60109149
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

 IČO: 60109149

 Poštovní adresa: Na Tobolce 428

 Obec: Jičín, Holínské Předměstí

 PSČ: 50601

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Lenka Lukášová

 Tel.: +420 494531538

 E-mail: verejnezakazky@dabona.eu

 Kód NUTS: CZ052

 Hlavní adresa: (URL): www.vosjicin.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60109149

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60109149

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky na: (URL)
 www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60109149

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 "Skupinový vodovod Hořicko"

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní kód CPV: 45000000

 Kód NUTS: CZ052

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Katastrální území: Chloumek u Hořic, Doubrava, Březovice, Jeřice, Třebovětice (okres Jičín, kraj Královéhradecký).

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba skupinového vodovodu obsahující dva propojovací řady. Jedná se jednak o výstavbu přivaděče pitné vody ze stávající ÚV Březovice do stávajícího vodojemu u prameniště „Na Bahnech“ a dále o výstavbu přivaděče pitné vody ze stávajícího skupinového vodovodu Boháňka v obci Chloumek do stávajícího vodojemu v obci Doubrava. Účelem stavby je zlepšení v dodávce pitné vody pro skupinový vodovod Boháňka, posílení jeho stávajícího prameniště a dále náhrada stávajících nedostatečných zdrojů v obci Doubrava. Součástí předmětu plnění je dále zajištění prvků povinné publicity projektu v souladu s pokyny Operačního programu Životní prostředí.Předmět plnění je blíže specifikován v projektové dokumentaci ve stupni pro provádění stavby a dále v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007119

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 39 578 969,65

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání v měsících: 30

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

II.5.2)Popis části zakázky

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

II.5.4)Předpokládaná hodnota

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

 Další informace o hodnotících kritériích: Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 09.08.2019

 Místní čas: (hh:mm): 10:30

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 pouze český jazyk

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 09.08.2019

 Místní čas: (hh:mm): 10:31

 Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Nabídky budou přijímány výhradně v elektronické podobě. V souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ budou nabídky otevřeny po uplynutí lhůty pro podaní nabídek oprávněnými osobami zadavatele.

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

 Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je 04/2020 - 09/2022, tj. 30 měsíců (včetně technologické přestávky 12/2020 - 03/2021 a 12/2021 - 03/2022). Další podrobnosti k termínu plnění jsou stanoveny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 22. 7. 2019 od 13:30 hod. sraz účastníků je u objektu ÚV Březovice (GPS souřadnice: 50.3562519N, 15.6639022E). Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje poskytnutí jistoty, a to ve výši 400 000,- Kč. Formy poskytnutí jistoty a způsob prokázání jistoty v nabídce jsou stanoveny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zadávací lhůta činí 120 dnů.

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 11.07.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/125736

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie