Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy areálu Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47 (dále jen „škola“). V rámci stavebních prací budou odstraněny stávající zpevněné plochy a vybudována nová komunikace, parkovací stání, vjezdy, chodníky a odstavné plochy. V rámci stavebních prací bude také rekonstruována kanalizace.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 – komunikace v areálu školy – I. etapa

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-023646

Evidenční číslo zakázky: Z2019-023646

Datum uveřejnění ve VVZ: 12.07.2019 2:01:49

Název zadavatele: Olomoucký kraj

IČO zadavatele: 60609460
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Olomoucký kraj

 IČO: 60609460

 Poštovní adresa: Jeremenkova 40a

 Obec: Olomouc

 PSČ: 77911

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kořínková

 Tel.: +420 585508854

 E-mail: l.korinkova@olkraj.cz

 Fax: +420 585508429

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní adresa: (URL): www.olkraj.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 – komunikace v areálu školy – I. etapa

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní CPV kód: 45000000

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem provádění díla je areál Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47.

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy areálu Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47 (dále jen „škola“). V rámci stavebních prací budou odstraněny stávající zpevněné plochy a vybudována nová komunikace, parkovací stání, vjezdy, chodníky a odstavné plochy. V rámci stavebních prací bude také rekonstruována kanalizace.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 9 670 451,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 7 256 188,69

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 01.07.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 4
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 4
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: PB SCOM s.r.o.

 IČO: 25397087

 Poštovní adresa: Radniční 28

 Obec: Hrannice

 PSČ: 75301

 Země: CZ

 Tel.: +420 774726747

 E-mail: soviar@pbscom.cz

 Kód NUTS: CZ071

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 7 256 188,69

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 11.07.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/125719

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie