Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky na provádění revizí a kontrol - revizí hromosvodů, kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů, revizí elektroinstalací pro rok 2019 a 2020 v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih dle obecně platných závazných právních předpisů a příslušných technických norem a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 dílčí (samostatné) části (viz příloha č. 4 této zadávací dokumentace). Dílčí části č. 1. a 2. jsou rozděleny na poddílčí části pro bytové domy a nebytové objekty. Účastník může podat nabídku pro všechny části této nabídky, nebo pouze pro jím vybrané části či poddílčí části samostatně.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: VZ 120.18 Provádění revizí a kontrol (revizí hromosvodů, kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů a revizí elektroinstalace) v BD a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, MOb Ostrava-Jih

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-025162

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2019-003163

Evidenční číslo zakázky: Z2019-003163

Datum uveřejnění ve VVZ: 24.07.2019 8:03:28

Název zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

IČO zadavatele: 00845451
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

 IČO: 00845451

 Poštovní adresa: Horní 791/3

 Obec: Ostrava-Hrabůvka

 PSČ: 700 30

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Bc. Renáta Rárová

 Tel.: +420 599430355

 E-mail: zakazky@ovajih.cz

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní adresa: (URL): www.ovajih.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): zakazky.ovajih.cz/profile_display_143.html

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 VZ 120.18 Provádění revizí a kontrol (revizí hromosvodů, kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů a revizí elektroinstalace) v BD a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, MOb Ostrava-Jih

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní CPV kód: 50710000

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Ostrava-Jih

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky na provádění revizí a kontrol - revizí hromosvodů, kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů, revizí elektroinstalací pro rok 2019 a 2020 v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih dle obecně platných závazných právních předpisů a příslušných technických norem a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 dílčí (samostatné) části (viz příloha č. 4 této zadávací dokumentace). Dílčí části č. 1. a 2. jsou rozděleny na poddílčí části pro bytové domy a nebytové objekty. Účastník může podat nabídku pro všechny části této nabídky, nebo pouze pro jím vybrané části či poddílčí části samostatně.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Oznámení se týká zadání zakázky / zakázek na základě rámcové smlouvy

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 1 515 000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 66 369,45

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ano

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: VZ 120.18

 Část zakázky č.: 2b

 Název: Část 2b Provádění pravidelných kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů v nebytových objektech

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem na provádění revizí a kontrol - kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů pro rok 2019 a 2020 v nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih dle obecně platných závazných právních předpisů a příslušných technických norem a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 50413200

 Kód NUTS: CZ080

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 28.12.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: REDCOCK a.s.

 IČO: 26840855

 Poštovní adresa: Roháčova 1139/1

 Obec: Ostrava - Moravská Ostrava

 PSČ: 702 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 602715859

 E-mail: redcock@redcock.cz

 Kód NUTS: CZ080

 Internetová adresa: (URL): redcock.cz/wp/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 2 139,70

 Zakázka č.: VZ 120.18

 Část zakázky č.: 2a

 Název: Část 2a Provádění pravidelných kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů v bytových domech

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem na provádění revizí a kontrol - kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů pro rok 2019 a 2020 v bytových domech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih dle obecně platných závazných právních předpisů a příslušných technických norem a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 50413200

 Kód NUTS: CZ080

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 28.12.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: REDCOCK a.s.

 IČO: 26840855

 Poštovní adresa: Roháčova 1139/1

 Obec: Ostrava - Moravská Ostrava

 PSČ: 702 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 602715859

 E-mail: redcock@redcock.cz

 Kód NUTS: CZ080

 Internetová adresa: (URL): redcock.cz/wp/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 64 229,75

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

 dle § 137 písm. b) zákona jedná se objednávky v II. čtvrtletí roku 2019 dle rámcové smlouvy u jednotlivé části

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 23.07.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/127395

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie