Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou servisní služby pro zajištění 24 - hodinového (tzn. nepřetržitého) provozu informačních technologií operačního střediska (dále také jen ISOR) Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (dále jen „ZZS KVK“). Servisní služby budou zajišťovat maintenance informačních systémů ZZS KVK včetně poskytování nových verzí a opravných balíčků, zajištění souladu ISOR s legislativou, včetně dokumentace k novým verzím, dále budou zajišťovat hardwarovou podporu včetně zajištění oprav nebo výměny hardwarových komponent v případě poruchy, havárie nebo ztráty funkčnosti v rámci garantovaných časů a dále technickou podpora včetně poskytování služby hotline, včetně základní servisní technické podpory programového vybavení při řešení problémů a závad v režimu 24x7.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS KVK pro 2019-2020

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-027264

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2019-010753

Evidenční číslo zakázky: Z2019-010753

Datum uveřejnění ve VVZ: 06.08.2019 1:53:08

Název zadavatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

IČO zadavatele: 00574660
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

 IČO: 00574660

 Poštovní adresa: Závodní 390/98c

 Obec: Karlovy Vary

 PSČ: 36006

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Petra Hnátková

 Tel.: +420 353362519

 E-mail: petra.hnatkova@zzskvk.cz

 Kód NUTS: CZ041

 Hlavní adresa: (URL): www.zzskvk.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_69.html

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS KVK pro 2019-2020

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní CPV kód: 72222300

 Kód NUTS: CZ041

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou servisní služby pro zajištění 24 - hodinového (tzn. nepřetržitého) provozu informačních technologií operačního střediska (dále také jen ISOR) Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (dále jen „ZZS KVK“). Servisní služby budou zajišťovat maintenance informačních systémů ZZS KVK včetně poskytování nových verzí a opravných balíčků, zajištění souladu ISOR s legislativou, včetně dokumentace k novým verzím, dále budou zajišťovat hardwarovou podporu včetně zajištění oprav nebo výměny hardwarových komponent v případě poruchy, havárie nebo ztráty funkčnosti v rámci garantovaných časů a dále technickou podpora včetně poskytování služby hotline, včetně základní servisní technické podpory programového vybavení při řešení problémů a závad v režimu 24x7.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/11.07835

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 3 541 500,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 4 670 640,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Název: Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS KVK pro 2019-2020

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 15.07.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: YOUR SYSTEM spol. s r.o.

 IČO: 00174939

 Poštovní adresa: Tűrkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00

 Obec: Praha 4

 PSČ: 149 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 604832324

 E-mail: lukas.konvalinka@ys.cz

 Kód NUTS: CZ01

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 4 670 640,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 05.08.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/129577

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie