Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích zadává veřejnou zakázku na Výkon činnosti technického dozoru stavebníka po dobu přípravy a realizace stavby Státní zámek Telč – Růže Vysočiny. Jedná se o spolupráci se zadavatelem během přípravy dokumentace pro provádění stavby, přípravy zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a kompletní zajištění činnosti TDS během realizace stavby.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: NKP SZ Telč - Výkon činnosti technického dozoru stavebníka po dobu realizace projektu IROP II

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-028175

Evidenční číslo zakázky: Z2019-028175

Datum uveřejnění ve VVZ: 13.08.2019 1:52:44

Název zadavatele: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích

IČO zadavatele: 75032333
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích

 IČO: 75032333

 Poštovní adresa: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana

 Obec: Praha 1

 PSČ: 11801

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Eva Skálová

 Tel.: +420 773784278

 E-mail: skalova.eva@npu.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.npu.cz/cs

 Adresa profilu zadavatele: (URL): nen.nipez.cz/profil/NPU

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 NKP SZ Telč - Výkon činnosti technického dozoru stavebníka po dobu realizace projektu IROP II

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní CPV kód: 71315400

 Kód NUTS: CZ063

 Hlavní místo dodání nebo plnění: NKP SZ Telč, nám. Zachariáše z Hradce 1, 588 56 Telč

II.1.3)Stručný popis

 Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích zadává veřejnou zakázku na Výkon činnosti technického dozoru stavebníka po dobu přípravy a realizace stavby Státní zámek Telč – Růže Vysočiny. Jedná se o spolupráci se zadavatelem během přípravy dokumentace pro provádění stavby, přípravy zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a kompletní zajištění činnosti TDS během realizace stavby.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: Integrovaný regionální operační program (IROP), prioritní osy 3.1., reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 2 500 000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 1 400 000,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: Nabídková cena bez DPH

 Váha: 80

 Kritérium: Kritérium kvality - zkušenost osob, které se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky

 Váha: 20

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 06.08.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 3
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Ing. Jan Herálecký

 IČO: 49407104

 Poštovní adresa: Komenského 308, 588 56, Telč - Telč-Staré Město

 Obec: Telč

 PSČ: 588 56

 Země: CZ

 Tel.: +420 777288712

 E-mail: h-projekt@seznam.cz

 Kód NUTS: CZ063

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 1 400 000,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 12.08.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/130538

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie