Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem zakázky je podpora resortního elektronického systému spisové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního realizovaného aplikacemi Elektronické podatelny a výpravny v návaznosti na systém datových schránek („EPVDS“) a aplikační nadstavby Komplexní elektronické spisové služby ČÚZK („KESSL“) na platformě abcSuite. Podpora zahrnuje jištění provozu systému, návrhy a realizace technických řešení, metodickou podporu ve formě konzultací a školení a součinnost při zpracovávání projektové dokumentace.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Poskytování servisní podpory a provozní údržby aplikací EPVDS a KESSL 2019 – 2021 – II.

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-028050

Evidenční číslo zakázky: Z2019-028050

Datum uveřejnění ve VVZ: 13.08.2019 1:51:06

Název zadavatele: ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální

IČO zadavatele: 00025712
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální

 IČO: 00025712

 Poštovní adresa: Pod sídlištěm 1800/9

 Obec: Praha 8

 PSČ: 182 11

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Mgr. Adriana Přibylová

 Tel.: +420 284041258

 E-mail: Adriana.Pribylova@cuzk.cz

 Fax: +420 284041204

 Kód NUTS: CZ01

 Hlavní adresa: (URL): www.cuzk.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): nen.nipez.cz/profil/CUZK

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Poskytování servisní podpory a provozní údržby aplikací EPVDS a KESSL 2019 – 2021 – II.

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní CPV kód: 72261000

 Kód NUTS: CZ01

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Hl. město Praha

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem zakázky je podpora resortního elektronického systému spisové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního realizovaného aplikacemi Elektronické podatelny a výpravny v návaznosti na systém datových schránek („EPVDS“) a aplikační nadstavby Komplexní elektronické spisové služby ČÚZK („KESSL“) na platformě abcSuite. Podpora zahrnuje jištění provozu systému, návrhy a realizace technických řešení, metodickou podporu ve formě konzultací a školení a součinnost při zpracovávání projektové dokumentace.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 3 560 000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 3 558 750,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Název: Poskytování servisní podpory a provozní údržby aplikací EPVDS a KESSL 2019 – 2021 – II.

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 09.08.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: aplis.cz, a.s.

 IČO: 26199599

 Poštovní adresa: Podbabská 1112/13,

 Obec: Praha 6

 PSČ: 160 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 277002211

 E-mail: sales@aplis.cz

 Kód NUTS: CZ01

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 3 558 750,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 12.08.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/125659

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie