Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem plnění je rekonstrukce silnice III/26836 procházející městem Cvikov a městskou částí Lindava v celkové délce 5,441 km. Jedná se o homogenizaci silnice, zpevnění krajnic, obnovu/doplnění bezpečnostního zařízení, výměnu svislého a vodorovného dopravního značení, pročištění příkopů a rekonstrukci propustků a opěrných zdí. Rekonstrukce komunikace vychází ze zpracované diagnostiky vozovky. Z ní vychází na celém úseku dvě varianty úprav. V místě, kde nebude zásah do vozovky v celé šíři bude provedena recyklace za studena. Tam, kde bude zásah do stávající vozovky větší bude užita kompletní rekonstrukce vozovkového souvrství (jedná se zejména o místa, kde bude probíhat rekonstrukce propustků, rekonstrukce opěrný zdí, apod.). Následně bude provedena pokládka celoplošných asfaltových vrstev. Na úseku se nachází 33 propustků, jejichž předmětem je rekonstrukce a jsou součástí této stavby. V rámci stavby bude rekonstruováno 5 opěrných zdí a dojde ke směrovému posunu stožárů.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Silnice III/26836 Lindava

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-018748

Evidenční číslo zakázky: Z2019-018748

Datum uveřejnění ve VVZ: 05.06.2019 2:00:15

Název zadavatele: Liberecký kraj

IČO zadavatele: 70891508
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Liberecký kraj

 IČO: 70891508

 Poštovní adresa: U Jezu 642/2a

 Obec: Liberec

 PSČ: 46180

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Romana Peknušová

 Tel.: +420 482226992

 E-mail: romana.peknusova@kraj-lbc.cz

 Kód NUTS: CZ051

 Hlavní adresa: (URL): www.kraj-lbc.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky na: (URL)
 www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Silnice III/26836 Lindava

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní kód CPV: 50230000

 Kód NUTS: CZ051

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je silnice III/26836 Lindava, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem plnění je rekonstrukce silnice III/26836 procházející městem Cvikov a městskou částí Lindava v celkové délce 5,441 km. Jedná se o homogenizaci silnice, zpevnění krajnic, obnovu/doplnění bezpečnostního zařízení, výměnu svislého a vodorovného dopravního značení, pročištění příkopů a rekonstrukci propustků a opěrných zdí. Rekonstrukce komunikace vychází ze zpracované diagnostiky vozovky. Z ní vychází na celém úseku dvě varianty úprav. V místě, kde nebude zásah do vozovky v celé šíři bude provedena recyklace za studena. Tam, kde bude zásah do stávající vozovky větší bude užita kompletní rekonstrukce vozovkového souvrství (jedná se zejména o místa, kde bude probíhat rekonstrukce propustků, rekonstrukce opěrný zdí, apod.). Následně bude provedena pokládka celoplošných asfaltových vrstev. Na úseku se nachází 33 propustků, jejichž předmětem je rekonstrukce a jsou součástí této stavby. V rámci stavby bude rekonstruováno 5 opěrných zdí a dojde ke směrovému posunu stožárů.

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 103 390 223,98

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání ve dnech: 407

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

II.5.2)Popis části zakázky

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

II.5.4)Předpokládaná hodnota

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 08.07.2019

 Místní čas: (hh:mm): 10:00

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 pouze český jazyk

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 08.07.2019

 Místní čas: (hh:mm): 10:00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

 ad II.3.1) Doba trvání zakázky
Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, předpoklad 09/2019, s tím, že stěžejní část stavby bude probíhat v roce 2020.
Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 42 dnů od předání a převzetí staveniště Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 270 dnů od předání a převzetí staveniště.
Termín pro předání dokladů: nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí stavby.

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 04.06.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/119355

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie