Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem je oprava silnice č. II/287 Jablonec nad Nisou a III/28730 Maršovice - Krásná, vedené v intravilánu (mezi lokalitou Maršovice, Krásná a Dolní Černá Studnice) na území Libereckého kraje. Délka uvažované předmětné opravy krytu úseku vozovky u silnice II/287 je přibližně 125 m, u silnice III/28730 je délka 701,1 m. V úsecích předmětných komunikací bude nutné zachovat, upravit a napojit stávající přilehlé nemovitosti, hospodářské sjezdy, křižovatky, realizovat vyčištění příkopů a rigolů vč. obnovy jejich tvaru a sklonu, provést vyčištění zatrubněných příkopů ve vjezdech, provést vyčištění stávajících propustků pod vozovkou a vjezdech a realizovat související údržbu a obnovu stavebně technického stavu objektů, provést obnovu krajnic a okrajů vozovky a obnovu vodorovného dopravního značení.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Silnice III/28730 Maršovice - Krásná a II/287 Jablonec nad Nisou

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-011773

Evidenční číslo zakázky: Z2019-011773

Datum uveřejnění ve VVZ: 11.04.2019 2:01:48

Název zadavatele: Liberecký kraj

IČO zadavatele: 70891508
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Liberecký kraj

 IČO: 70891508

 Poštovní adresa: U Jezu 642/2a

 Obec: Liberec 2

 PSČ: 461 80

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Linda Jurásková

 Tel.: +420 485226968

 E-mail: linda.juraskova@kraj-lbc.cz

 Kód NUTS: CZ051

 Hlavní adresa: (URL): krajsky-urad.kraj-lbc.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Silnice III/28730 Maršovice - Krásná a II/287 Jablonec nad Nisou

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní CPV kód: 45233223

 Kód NUTS: CZ051

 Hlavní místo dodání nebo plnění: silnice III/28730 Maršovice – Krásná a silnice II/287 Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem je oprava silnice č. II/287 Jablonec nad Nisou a III/28730 Maršovice - Krásná, vedené v intravilánu (mezi lokalitou Maršovice, Krásná a Dolní Černá Studnice) na území Libereckého kraje. Délka uvažované předmětné opravy krytu úseku vozovky u silnice II/287 je přibližně 125 m, u silnice III/28730 je délka 701,1 m. V úsecích předmětných komunikací bude nutné zachovat, upravit a napojit stávající přilehlé nemovitosti, hospodářské sjezdy, křižovatky, realizovat vyčištění příkopů a rigolů vč. obnovy jejich tvaru a sklonu, provést vyčištění zatrubněných příkopů ve vjezdech, provést vyčištění stávajících propustků pod vozovkou a vjezdech a realizovat související údržbu a obnovu stavebně technického stavu objektů, provést obnovu krajnic a okrajů vozovky a obnovu vodorovného dopravního značení.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 2 859 679,56

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 2 626 363,72

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 03.04.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 3
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: STRABAG a.s.

 IČO: 60838744

 Poštovní adresa: Na Bělidle 198/21

 Obec: Praha

 PSČ: 15000

 Země: CZ

 Tel.: +420 485123455

 E-mail: martin.vojtech@strabag.com

 Kód NUTS: CZ01

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 2 626 363,72

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 10.04.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/113011

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie