Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací, jehož bližší popis je uveden v Příloze 1 zadávací dokumentace. Jedná se o demontáž a likvidaci stávajícího přístroje, dodávku, montáž a instalaci nového přístroje, vč. instruktáže obsluhy.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-039731

Evidenční číslo zakázky: Z2018-039731

Datum uveřejnění ve VVZ: 13.11.2018 2:01:06

Název zadavatele: Úrazová nemocnice v Brně

IČO zadavatele: 00209813
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Úrazová nemocnice v Brně

 IČO: 00209813

 Poštovní adresa: Ponávka 139/6

 Obec: Brno

 PSČ: 662 50

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: ing. Vlasta Neklapilová

 Tel.: +420 545538688

 E-mail: v.neklapilova@unbr.cz

 Fax: +420 545211082

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní adresa: (URL): www.unbr.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00209813

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní CPV kód: 33111000

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Brno

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací, jehož bližší popis je uveden v Příloze 1 zadávací dokumentace. Jedná se o demontáž a likvidaci stávajícího přístroje, dodávku, montáž a instalaci nového přístroje, vč. instruktáže obsluhy.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 4130000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 4098000,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: 1. Celková nabídková cena přístroje

 Váha: 60

 Kritérium: 2. Technická a kvalitativní úroveň přístroje

 Váha: 30

 Kritérium: 3. Servisní podmínky

 Váha: 10

 Další informace o hodnotících kritériích: Subkritéria ke kritériím č.2 a č.3 - viz zadávací dokumentace.

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Název: Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 12.11.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 4
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: MEDIFINE a.s.

 IČO: 27718948

 Poštovní adresa: Šumavská 416/15

 Obec: Brno

 PSČ: 602 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 543216340

 E-mail: dlorencova@medifine.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Internetová adresa: (URL): www.medifine.cz

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 4098000,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 12.11.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/94169

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie