Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Jedná sa o nasledovné druhy odpadov  - zmesový komunálny odpad, - objemový odpad, - drobný stavebný odpad, 
1/5
- vytriedené zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín (rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky iné ako uvedené v 2001 25, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, žiarivky a inýodpad obsahujúci ortuť), - jedlé oleje a tuky.  Zber, odvoz a likvidáciu odpadu je potrebné vykonať zo 110 litrových a 1100 litrových nádob na odpady,veľkokapacitných kontajnerov, vrátane vriec na miestach, kde nie je možné umiestniť nádobu, vrátane poskytnutiaurčeného počtu 1100 litrových kontajnerov na komunálny odpad. Frekvencia a čas plnenia predmetu zákazky a jednotlivých položiek predmetu zákazky bude vykonávaný podľadohodnutého harmonogramu určeného na príslušné obdobie plnenia vývozu zo zberných nádob vo vlastníctve verejnéhoobstarávateľa alebo v prenájme od uchádzača, ktorý bude odsúhlasený v zmysle zmluvných podmienok.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie