Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Zadavatel, společnost ALVEL, a.s. vyhlásil zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Smluvní výzkum optimalizace nanášení ochranných vrstev, jejich experimentální ověření a modelování chování pokrytí na povlakovém materiálu“.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby, spočívající ve výzkumu metod nanášení tenkých ochranných vrstev použitelných pro aplikace spojené s jaderným palivem a zlepšení jeho chování. Součástí plnění je optimalizace těchto metod a depozičních postupů a experimentální ověření materiálů v podmínkách simulujících normální provoz a havarijní podmínky jaderných reaktorů.
Podrobně je specifikace zakázky popsána v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek (konkrétně se jedná o přílohu č. 1 Návrhu Smlouvy o dílo: Technické zadávání).
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Smluvní výzkum optimalizace nanášení ochranných vrstev, jejich experimentální ověření a modelování chování pokrytí na povlakovém materiálu

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-017469

Evidenční číslo zakázky: Z2019-017469

Datum uveřejnění ve VVZ: 27.05.2019 2:02:08

Název zadavatele: ALVEL, a.s.

IČO zadavatele: 29305322
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: ALVEL, a.s.

 IČO: 29305322

 Poštovní adresa: Štefánikova 110/41, Ponava, 602 00 Brno

 Obec: Brno

 PSČ: 60200

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Marcela Hnátová

 Tel.: +420 736484810

 E-mail: marcela.hnatova@eufc.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Adresa profilu zadavatele: (URL): nen.nipez.cz/profil/ALVEL

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Smluvní výzkum optimalizace nanášení ochranných vrstev, jejich experimentální ověření a modelování chování pokrytí na povlakovém materiálu

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní CPV kód: 98113100

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní místo dodání nebo plnění: ALVEL, a.s. Štefánikova 110/41 Ponava 602 00 Brno. Místem plnění zakázky je také adresa vybraného dodavatele.

II.1.3)Stručný popis

 Zadavatel, společnost ALVEL, a.s. vyhlásil zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Smluvní výzkum optimalizace nanášení ochranných vrstev, jejich experimentální ověření a modelování chování pokrytí na povlakovém materiálu“.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby, spočívající ve výzkumu metod nanášení tenkých ochranných vrstev použitelných pro aplikace spojené s jaderným palivem a zlepšení jeho chování. Součástí plnění je optimalizace těchto metod a depozičních postupů a experimentální ověření materiálů v podmínkách simulujících normální provoz a havarijní podmínky jaderných reaktorů.
Podrobně je specifikace zakázky popsána v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek (konkrétně se jedná o přílohu č. 1 Návrhu Smlouvy o dílo: Technické zadávání).

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012555

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 4 000 000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 4 000 000,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: Nabídková cena

 Váha: 50 %

 Kritérium: Počet celkově otestovaných a charakterizovaných vzorků ve čtyřech experimentech uvedených v technickém zadání

 Váha: 50 %

 Další informace o hodnotících kritériích: Dílčí hodnotící kritérium „Počet celkově otestovaných a charakterizovaných vzorků ve čtyřech experimentech uvedených v technickém zadání“ se skládá z následujících subkritérií:
Počet vzorků pro korozní test 25 %
Počet vzorků pro oxidační text oboustranný 25%
Počet vzorků pro oxidační text jednostranný 25%
Počet vzorků pro creepový test 25%
Detailní popis způsobu hodnocení nabídek je popsán v kap.13.3 Hodnocení nabídek ve Výzvě k podání nabídek.

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Název: Smluvní výzkum optimalizace nanášení ochranných vrstev, jejich experimentální ověření a modelování chování pokrytí na povlakovém materiálu

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Zadavatel, společnost ALVEL, a.s. vyhlásil zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Smluvní výzkum optimalizace nanášení ochranných vrstev, jejich experimentální ověření a modelování chování pokrytí na povlakovém materiálu“.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby, spočívající ve výzkumu metod nanášení tenkých ochranných vrstev použitelných pro aplikace spojené s jaderným palivem a zlepšení jeho chování. Součástí plnění je optimalizace těchto metod a depozičních postupů a experimentální ověření materiálů v podmínkách simulujících normální provoz a havarijní podmínky jaderných reaktorů.
Podrobně je specifikace zakázky popsána v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek (konkrétně se jedná o přílohu č. 1 Návrhu Smlouvy o dílo: Technické zadávání).

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 98113100

 Kód NUTS: CZ064

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 20.05.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: UJP PRAHA a.s.

 IČO: 60193247

 Poštovní adresa: Praha - Zbraslav, Nad Kamínkou 1345, PSČ 15610

 Obec: Praha

 PSČ: 15610

 Země: CZ

 Tel.: +420 227180317

 E-mail: jelinek@ujp.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 4 000 000,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 24.05.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/119071

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie