Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště celého objektu včetně střešního pláště a kompletní výměna výplní otvorů s cílem snížit energetickou náročnost objektu. Předmětem veřejné zakázky je navíc sanace objektu.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Snížení energeticé náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-k9

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-023106

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-001032

Evidenční číslo zakázky: Z2018-001032

Datum uveřejnění ve VVZ: 12.07.2018 2:03:11

Název zadavatele: Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČO zadavatele: 60460580
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Armádní Servisní, příspěvková organizace

 IČO: 60460580

 Poštovní adresa: Podbabská 1589/1

 Obec: Praha

 PSČ: 16000

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Lenka Černá

 Tel.: +420 973204419

 E-mail: lenka.cerna@as-po.cz

 Fax: +420 973204092

 Kód NUTS: CZ01

 Hlavní adresa: (URL): www.as-po.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.as-po.cz/verejne-zakazky

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Snížení energeticé náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-k9

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní CPV kód: 45000000

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště celého objektu včetně střešního pláště a kompletní výměna výplní otvorů s cílem snížit energetickou náročnost objektu. Předmětem veřejné zakázky je navíc sanace objektu.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004377

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 77341927,14

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 74348847,22

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

 Další informace o hodnotících kritériích: Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 zákona.Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na základě jediného kritéria a to podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Toto kritérium tak mělo v hodnocení váhu 100%. Zadavatel stanovil pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější byla stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Zadavatel by neprovedl hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.Pokud by byl v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, mohl být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Název: Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 28.06.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 5
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: BBP Stavby s.r.o.

 IČO: 03875199

 Poštovní adresa: Korunovační 103/6

 Obec: Praha

 PSČ: 17000

 Země: CZ

 Tel.: +420 604258903

 E-mail: info@bbpstavby.cz

 Kód NUTS: CZ01

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

 Úřední název: BYSTROŇ Group a.s.

 IČO: 27800466

 Poštovní adresa: Chopinova 576/1

 Obec: Ostrava

 PSČ: 70200

 Země: CZ

 Tel.: +420 596135305

 E-mail: info@bystrongroup.cz

 Kód NUTS: CZ08

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

 Úřední název: THERM, spol. s.r.o.

 IČO: 42766991

 Poštovní adresa: Pavlovova 1351/44,

 Obec: Ostrava

 PSČ: 73000

 Země: CZ

 Tel.: +420 596762400

 E-mail: therm@therm.cz

 Kód NUTS: CZ08

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 74348847,22

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 11.07.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/75302

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie