Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Zajištění slušného pohřbení ve všech případech na základě rámcové příkazní dohody , kdy vznikne obci povinnost v souladu ze zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 277/2017, Sb. o postupu obce při zajištění slušného pohřbení a to co nejdříve , tj. bez zbytečného odkladu.

Předpokládaný objem sociálních pohřbů je 80 pohřbů ročně.

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace –soupisu prací a dále v příloze č. 4 – příkazní rámcové dohodě, viz odstavec 6.1 zadávací dokumentace.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: "Sociální pohřby"

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-021477

Evidenční číslo zakázky: Z2018-021477

Datum uveřejnění ve VVZ: 28.06.2018 2:02:37

Název zadavatele: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

IČO zadavatele: 44992785
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

 IČO: 44992785

 Poštovní adresa: Dominikánská 2

 Obec: Brno

 PSČ: 60169

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: DEA Energetická agentura, s.r.o.

 Tel.: +420 545110145

 E-mail: zakazky@dea.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní adresa: (URL): www.brno-stred.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): zakazky.stred.brno.cz/profile_display_2.html

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 "Sociální pohřby"

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní CPV kód: 98370000

 Kód NUTS: CZ064

II.1.3)Stručný popis

 Zajištění slušného pohřbení ve všech případech na základě rámcové příkazní dohody , kdy vznikne obci povinnost v souladu ze zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 277/2017, Sb. o postupu obce při zajištění slušného pohřbení a to co nejdříve , tj. bez zbytečného odkladu.
Předpokládaný objem sociálních pohřbů je 80 pohřbů ročně.
Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace –soupisu prací a dále v příloze č. 4 – příkazní rámcové dohodě, viz odstavec 6.1 zadávací dokumentace.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 3000000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 3667700,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Název: "Sociální pohřby"

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 21.06.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

 IČO: 60713330

 Poštovní adresa: Koliště 7

 Obec: Brno

 PSČ: 60200

 Země: CZ

 Tel.: +420 545422131

 E-mail: reditel@pohrby.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Internetová adresa: (URL): web.pohrby.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 3667700,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 27.06.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/74560

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie