Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové soupravy pro odvoz dříví. Soupravu pro odvoz dříví tvoří nákladní automobil, teleskopický návěs a hydraulický jeřáb s drapákem. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Souprava pro odvoz dříví

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-044781

Evidenční číslo zakázky: Z2018-044781

Datum uveřejnění ve VVZ: 21.12.2018 2:00:32

Název zadavatele: Lesy města Brna, a.s.

IČO zadavatele: 60713356
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Lesy města Brna, a.s.

 IČO: 60713356

 Poštovní adresa: Křížkovského 247

 Obec: Kuřim

 PSČ: 664 34

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník

 Tel.: +420 595170938

 E-mail: hafernik@ppe.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní adresa: (URL): www.lesymb.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60713356

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60713356
 Zaslání neuveřejněné části zadávací dokumentace lze požadovat na adrese: www.ppe.cz/v2/profil/lesymb

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 na výše uvedenou adresu

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Souprava pro odvoz dříví

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní kód CPV: 42415210

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem plnění veřejné zakázky (dodávky) je sídlo zadavatele.

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové soupravy pro odvoz dříví. Soupravu pro odvoz dříví tvoří nákladní automobil, teleskopický návěs a hydraulický jeřáb s drapákem. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: Název projektu: Technika pro lesní a školkařskou výrobu, registrační číslo projektu: 18/007/08610/564/000496.

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 5500000,00

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání v měsících: 9

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

II.5.2)Popis části zakázky

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

II.5.4)Předpokládaná hodnota

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

 Další informace o hodnotících kritériích: Dle bodu 13.1. a 13.2. zadávací dokumentace.

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 21.01.2019

 Místní čas: (hh:mm): 10:00

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 pouze český jazyk

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 21.01.2019

 Místní čas: (hh:mm): 10:00

 Místo: Dle bodu 11.2. zadávací dokumentace.

 Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Dle bodu 11.1. a 11.2. zadávací dokumentace.

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

 CPV: 42415210-3; 34113300-5; 34138000-3; 34144000-8; 16600000-1.

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 20.12.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/99704

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie