Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody týkajících se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky spotřebního materiálu pro hemodynamiku, a to včetně výpůjčky přístrojů pro hemodynamické monitorování.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Spotřební materiál pro hemodynamiku

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-034984

Evidenční číslo zakázky: Z2018-034984

Datum uveřejnění ve VVZ: 11.10.2018 2:00:41

Název zadavatele: Fakultní nemocnice Brno

IČO zadavatele: 65269705
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Fakultní nemocnice Brno

 IČO: 65269705

 Poštovní adresa: Jihlavská 20

 Obec: Brno

 PSČ: 625 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 532231013

 E-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

 Kód NUTS: CZ064

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): ezak.fnbrno.cz

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky na: (URL)
 ezak.fnbrno.cz

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Spotřební materiál pro hemodynamiku

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní kód CPV: 33140000

 Kód NUTS: CZ064

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody týkajících se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky spotřebního materiálu pro hemodynamiku, a to včetně výpůjčky přístrojů pro hemodynamické monitorování.

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

 Rámcová smlouva s jediným účastníkem

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2162560,00

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání v měsících: 48

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

II.5.2)Popis části zakázky

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

II.5.4)Předpokládaná hodnota

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 01.11.2018

 Místní čas: (hh:mm): 10:00

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 pouze český jazyk

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 01.11.2018

 Místní čas: (hh:mm): 10:00

 Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek proběhne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese ezak.fnbrno.cz/

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 10.10.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/89240

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie