Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu „I“, přičemž konstrukce 1. PP vč. stropu budou využity v rámci navržené stavby, dále vrchní část objektu bude demontována a nahrazena dřevěnou montovanou konstrukcí srubové resp. roubené stavby. Navržený objekt bude proveden z dřevěných lepených trámů, přičemž bude využito certifikovaného systému dodavatele stavby. Střešní plášť objektu bude sedlový, přičemž se předpokládá využití střešní krytiny z profilovaného barevného vícevrstvého plechu (tvar tašky). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Srubový dům ŠVZ Žihle

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-044779

Evidenční číslo zakázky: Z2018-044779

Datum uveřejnění ve VVZ: 21.12.2018 2:01:30

Název zadavatele: Správa služeb hlavního města Prahy

IČO zadavatele: 70889660
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Správa služeb hlavního města Prahy

 IČO: 70889660

 Poštovní adresa: Kundratka 1951/19

 Obec: Praha 8 - Libeň

 PSČ: 180 00

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník

 Tel.: +420 595170938

 E-mail: hafernik@ppe.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.sshmp.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70889660

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Srubový dům ŠVZ Žihle

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní CPV kód: 45212410

 Kód NUTS: CZ032

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je katastrální území Nový Dvůr u Žihle, objekt „I“, zejména pozemky (parcely) blíže specifikované v projektové dokumentaci (Příloha č. 2 zadávací dokumentace).

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu „I“, přičemž konstrukce 1. PP vč. stropu budou využity v rámci navržené stavby, dále vrchní část objektu bude demontována a nahrazena dřevěnou montovanou konstrukcí srubové resp. roubené stavby. Navržený objekt bude proveden z dřevěných lepených trámů, přičemž bude využito certifikovaného systému dodavatele stavby. Střešní plášť objektu bude sedlový, přičemž se předpokládá využití střešní krytiny z profilovaného barevného vícevrstvého plechu (tvar tašky). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 9967981,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 9404572,01

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

 Další informace o hodnotících kritériích: Dle bodu 13.1. a 13.2 zadávací dokumentace.

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Název: Srubový dům ŠVZ Žihle

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu „I“, přičemž konstrukce 1. PP vč. stropu budou využity v rámci navržené stavby, dále vrchní část objektu bude demontována a nahrazena dřevěnou montovanou konstrukcí srubové resp. roubené stavby. Navržený objekt bude proveden z dřevěných lepených trámů, přičemž bude využito certifikovaného systému dodavatele stavby. Střešní plášť objektu bude sedlový, přičemž se předpokládá využití střešní krytiny z profilovaného barevného vícevrstvého plechu (tvar tašky). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 45000000

 Kód NUTS: CZ032

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 28.11.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: DC ENGINEERING spol. s r. o.

 IČO: 02414864

 Poštovní adresa: náměstí 14. října 1307/2

 Obec: Praha 5 - Smíchov

 PSČ: 150 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 720032339

 E-mail: cickope@gmail.com

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 9404572,01

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

 CPV: 45212410-3; 45000000-7; 45310000-3; 45111000-8.

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 20.12.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/99702

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie