Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Zákazka Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť,pokračovanie V2 Mesto rieši zmenu teplonosnej látky z pary na horúcu vodu, a to od bodu č. 17, kde v existujúcejšachte HV2 - Š22 budú v rámci zákazky Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného nahorúcovodné - druhá časť - pokračovanie V3 Solinky realizované armatúry DN 300 na prívodnom a vratnom potrubí, odktorých začína realizácia predmetu zákazky, po šachtu HV2 - Š15 pri OC Aupark (situačná schéma rozvodov je prílohouč. 7 súťažných podkladov), s príslušnými odbočkami, čo si vyžiada výmenu potrubného rozvodu s klasickou izoláciou zapredizolovaný potrubný rozvod (ďalej aj len HV napájač). HV napájač bude v šachte pri OC Aupark ukončený klenutýmdnom a rovnako tak aj nadväzujúci parný a kondenzátny rozvod vetvy Mesto. Cieľom uskutočnenia zákazky je znížiťtepelné straty v rozvodoch, skvalitniť dodávku tepla a znížiť poruchovosť. HV napájač a tepelné prípojky budú vybavené systémom pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizáciaporúch), ktorý bude nadväzovať na systém realizovaný v rámci zákazky Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla azmena média z parného na horúcovodné - druhá časť - pokračovanie V3 Solinky, s pripojením v bode č. 17 (systémymusia byť kompatibilné).  Súbežne s potrubným vedením HV napájača budú vo výkope položené HDPE multirúra DN 50/7x12 pre optický kábel aredundantná multirúra DN 40/4x12 od bodu č. 17 až do jednotlivých objektov pripojených na CZT; bude dodaná (všetkypasívne a aktívne komunikačné súčasti), namontovaná a oživená optická sieť. Multirúry budú farebne rozlíšené.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie