Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce původně hospodářských objektů v areálu fary v obci Tetín s provedením vestavby nového dispozičního uspořádání pro účely zřízení komunitního centra. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně příslušných technických podmínek, je obsažena v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 závazného návrhu smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 3 výzvy včetně zadávací dokumentace, a dále v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je v podobě tzv. „slepého rozpočtu“ Přílohou č. 4 výzvy včetně zadávací dokumentace.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Stavební práce v rámci projektu Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně 2

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-007797

Evidenční číslo zakázky: Z2019-007797

Datum uveřejnění ve VVZ: 08.03.2019 2:01:11

Název zadavatele: Římskokatolická farnost Beroun

IČO zadavatele: 43762590
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Římskokatolická farnost Beroun

 IČO: 43762590

 Poštovní adresa: Seydlovo nám. 24/5

 Obec: Beroun

 PSČ: 266 01

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Mgr. Petr Panýr, advokátní kancelář, Plzeňská 4, 150 00 Praha 5

 Tel.: +420 257323974

 E-mail: petr.panyr@akpanyr.cz

 Fax: +420 257323974

 Kód NUTS: CZ020

 Hlavní adresa: (URL): www.farnostberoun.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=RKF-Beroun

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Stavební práce v rámci projektu Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně 2

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní CPV kód: 45000000

 Kód NUTS: CZ020

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Tetín

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce původně hospodářských objektů v areálu fary v obci Tetín s provedením vestavby nového dispozičního uspořádání pro účely zřízení komunitního centra. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně příslušných technických podmínek, je obsažena v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 závazného návrhu smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 3 výzvy včetně zadávací dokumentace, a dále v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je v podobě tzv. „slepého rozpočtu“ Přílohou č. 4 výzvy včetně zadávací dokumentace.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: IROP, projekt „Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně“, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002393.

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 14500000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 14290346,42

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Název: Stavební práce v rámci projektu Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně 2

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 28.02.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 8
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 8
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Jílek Stavby s.r.o.

 IČO: 04046331

 Poštovní adresa: V Břízkách 276

 Obec: Doubravčice

 PSČ: 282 01

 Země: CZ

 Tel.: +420 603805989

 E-mail: info@jilekstavby.cz

 Kód NUTS: CZ020

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 14290346,42

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 07.03.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/108648

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie