Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Přístavba a stavební úpravy objektu střední školy v ul. Jana Koziny 1237 a jeho propojení se stávajícím historickým objektem gymnázia Bohuslava Balbína na Orlickém Nábřeží čp 356, v Hradci Králové, dále domovní vedení UT, elektro, kanalizace, vodovodu, které budou umístěny na pozemcích v areálu investora
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Stavební úpravy a přístavba budovy za účelem zřízení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky při Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína, v ul. Jana Koziny č.p. 1237

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-044736

Evidenční číslo zakázky: Z2018-044736

Datum uveřejnění ve VVZ: 21.12.2018 2:00:13

Název zadavatele: Biskupství královéhradecké

IČO zadavatele: 00445134
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Biskupství královéhradecké

 IČO: 00445134

 Poštovní adresa: Velké náměstí 35/44, 500 03 Hradec Králové

 Obec: Hradec Králové

 PSČ: 50003

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Bc. Jiří Häuszler

 Tel.: +420 737215331

 E-mail: hauszler@bihk.cz

 Kód NUTS: CZ052

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0cda5fce-9764-4244-ae9b-dd96d5321933

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0cda5fce-9764-4244-ae9b-dd96d5321933

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky na: (URL)
 www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0cda5fce-9764-4244-ae9b-dd96d5321933
 na výše uvedenou adresu

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Stavební úpravy a přístavba budovy za účelem zřízení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky při Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína, v ul. Jana Koziny č.p. 1237

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní kód CPV: 45000000

 Kód NUTS: CZ052

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Budova č.p. 1237 na st.p.č. 1695 a přilehlé pozemky p.č. 236/7 – ostatní plocha a st.p.č. 435 – zastavěná plocha, vše v katastrálním území a obci Hradec Králové, v ulici Jana Koziny

II.1.3)Stručný popis

 Přístavba a stavební úpravy objektu střední školy v ul. Jana Koziny 1237 a jeho propojení se stávajícím historickým objektem gymnázia Bohuslava Balbína na Orlickém Nábřeží čp 356, v Hradci Králové, dále domovní vedení UT, elektro, kanalizace, vodovodu, které budou umístěny na pozemcích v areálu investora

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007119

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 49400000,00

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Začátek: (dd.mm.rrrr): 21.12.2018

 Konec: (dd.mm.rrrr): 31.08.2020

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

II.5.2)Popis části zakázky

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

II.5.4)Předpokládaná hodnota

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 28.01.2019

 Místní čas: (hh:mm): 10:00

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 pouze český jazyk

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 28.01.2019

 Místní čas: (hh:mm): 10:01

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 20.12.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/99676

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie