Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem zakázky je zateplení obvodových stěn objektu, vyzdívka meziokenních vložek, zateplení ploché střechy, výměna původních oken a vstupních dveří u objektu č.p. 512, Kdyně, Markova ulice.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Stavební úpravy bytového domu Markova 512, Kdyně k.ú. Kdyně, st.p.č. 572

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-005291

Evidenční číslo zakázky: Z2019-005291

Datum uveřejnění ve VVZ: 13.02.2019 2:00:51

Název zadavatele: Město Kdyně

IČO zadavatele: 00253464
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Město Kdyně

 IČO: 00253464

 Poštovní adresa: Náměstí 1

 Obec: Kdyně

 PSČ: 34506

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ivan Šach

 Tel.: +420 379413520

 E-mail: sach@radnice.kdyne.cz

 Kód NUTS: CZ03

 Hlavní adresa: (URL): www.kdyne.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00253464

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Stavební úpravy bytového domu Markova 512, Kdyně k.ú. Kdyně, st.p.č. 572

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní CPV kód: 45000000

 Kód NUTS: CZ03

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Kdyně, Markova 512, 34506

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem zakázky je zateplení obvodových stěn objektu, vyzdívka meziokenních vložek, zateplení ploché střechy, výměna původních oken a vstupních dveří u objektu č.p. 512, Kdyně, Markova ulice.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Oznámení se týká zadání zakázky / zakázek na základě rámcové smlouvy

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007346

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 8000000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 6145025,98

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 001

 Název: Stavební úpravy bytového domu Markova 512, Kdyně k.ú. Kdyně, st.p.č. 572

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 30.05.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 4
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: eSVe Stav s.r.o.

 IČO: 26404826

 Poštovní adresa: Benediktská 722/11

 Obec: Praha 1

 PSČ: 11000

 Země: CZ

 Tel.: +420 377462556

 E-mail: esve@esve.cz

 Kód NUTS: CZ01

 Internetová adresa: (URL): www.esve.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 6145025,98

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 12.02.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/105895

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie