Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálnyodpad na sídlisku Družba v Trnave, spracovanej projektantom Ing. Kováčikom v 07/2018. Predmet zákazky pozostáva z dodávky a realizácie 18 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedenýodpad. Členenie stavby na stavebné objekty Každé stojisko je samostatný stavebný objekt. Podrobnejšie viď samostatné projekty/výkazy výmer. Súčasťou zákazky bude - presné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí ich správcami, a to i sietí nezakreslených vo výkresovej častidokumentácie pred začatím stavebných prác  - PD skutočného vyhotovenia stavby v 3 vyhotoveniach  - vypracovanie plánu užívania verejnej práce - všetky ostatné súvisiace práce a dodávky - porealizačné zameranie a geometrický plán v 3 vyhotoveniach + CD
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie