Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je poskytovanie služby v súlade s § 2 ods. 1 pís. a) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb voblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon osúkromnej bezpečnosti), t. z. výkon strážnej služby v zmysle zabezpečenia vnútorného poriadku a bezpečnosti vobjektoch verejného obstarávateľa. Výkon strážnej služby sa vyžaduje v budovách a objektoch verejného obstarávateľaa v ich bezprostrednom okolí, potrebnej k plynulej prevádzke uvedených objektov.   Strážna služba zahŕňa ochranu majetku na verejne prístupnom mieste, ochranu majetku na inom než verejneprístupnom mieste, kontrolu zamestnancov a návštev, kontrolu monitorovacieho systému pohybu, vonkajšiu a vnútornúpochôdzkovú činnosť, kontrola oprávnenosti vynášania hmotného majetku a iných materiálov z priestorov stráženéhoobjektu, kontrola predmetov, materiálov vnášaných do stráženého objektu a inventáru súčinnosť pri riešení krízovýchsituácií, zabezpečenie úloh vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane objektov, plnenie ohlasovacej povinnosti avykonávanie funkcie informátora počas pracovnej doby. Verejný obstarávateľ neurčuje predpokladaný rozsah hodínstráženia vzhľadom k tomu, že rozsah hodín bude závisieť od aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa počastrvania Rámcovej dohody a a maximálne do finančného limitu 3 653 472 € bez DPH. Podrobný opis predmetu zákazkyje uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie