Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem zakázky bylo pořízení technologie střešní fotovoltaické elektrárny a bateriového systému pro výrobu a akumulaci elektrické energie. Součástí předmětu zakázky byla dodávka, montáž, zprovoznění technologického zařízení a zaškolení obsluhy zařízení.
Podkladem pro vypracování nabídky je technická specifikace parametrů, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Střešní fotovoltaická elektrárna a bateriový systém do 100 KWp

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-015293

Evidenční číslo zakázky: Z2019-015293

Datum uveřejnění ve VVZ: 07.05.2019 2:01:41

Název zadavatele: PLEHASO, komanditní společnost

IČO zadavatele: 15529550
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: PLEHASO, komanditní společnost

 IČO: 15529550

 Poštovní adresa: Plaňany, Pražská 40, Okres Kolín, 281 04

 Obec: Plaňany

 PSČ: 28104

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing Jaroslav Hovorka

 Tel.: +420 603173709

 E-mail: jaroslav.hovorka@plehaso.cz

 Kód NUTS: CZ020

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Střešní fotovoltaická elektrárna a bateriový systém do 100 KWp

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní CPV kód: 09331200

 Kód NUTS: CZ020

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Plaňany, Pražská 40, Okres Kolín, 281 04

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem zakázky bylo pořízení technologie střešní fotovoltaické elektrárny a bateriového systému pro výrobu a akumulaci elektrické energie. Součástí předmětu zakázky byla dodávka, montáž, zprovoznění technologického zařízení a zaškolení obsluhy zařízení.
Podkladem pro vypracování nabídky je technická specifikace parametrů, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011589

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 3 916 800,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: Celková nabídková cena v Kč bez DPH

 Váha: 80

 Kritérium: Termín dodání a instalace předmětu zakázky v kalendářních dnech od písemné výzvy zadavatele

 Váha: 20

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 06.05.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: ČEZ Solární, s.r.o.

 IČO: 27282074

 Poštovní adresa: Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec

 Obec: Liberec

 PSČ: 46010

 Země: CZ

 Tel.: +420 608911629

 E-mail: petr.spejchal02@cez.cz

 Kód NUTS: CZ051

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 3 539 800,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 06.05.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/115137

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie