Výsledok súťaže 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a rozvoja Informačného systému nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti (ďalej len "IS NPaLPČ") a technická podpora pre licenčné softvérové vybavenieSYRIUS v nasledovnom rozsahu a) technická podpora služby technickej podpory (podpora technickej infraštruktúry pre prevádzku IS NPaLPČ, prevádzková podpora používateľov Helpdesk, prevádzková podpora pravidelne sa opakujúcich činností, súčinnosť pri riešení problémov súvisiacich s IS NPaLPČ, odstraňovanie vád) v rozsahu uvedenom v dokumente označenom ako "Opispredmetu zákazky a odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania" (ďalej len "dokument"), resp. v zmluve napredmet zákazky, b) rozvoj zapracovávanie legislatívnych zmien a zapracovávanie požiadaviek verejného obstarávateľa na implementáciuzmien v IS NPaLPČ a úpravy IS NPaLPČ za podmienok stanovených v dokumente, resp. v zmluve na predmet zákazky, c) technická podpora pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS za podmienok stanovených v dokumente, resp. v zmluve na predmet zákazky.  Opis predmetu zákazy v zmysle § 26 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uvedený v dokumente, ktorý je uverejnený v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávanie dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO").
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie