Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem plnění této zakázky je novostavba provozního zázemí SLUŽBY Lišov s.r.o. (rozšíření kapacity stávajícího areálu v sousedství) s cílem vytvořit krytý temperovaný sklad a garáže techniky pro zimní a letní údržbu. Návrh zahrnuje víceúčelové řešení. Zahrnuje stavbu přízemního halového objektu pro parkování techniky letní a zimní údržby, sklad posypových materiálů a část pro výrobu a skladování štípaného dřeva. Dále zahrnuje zpevněnou asfaltovou plochu (povrch ABS) využívanou pro manipulaci a skladování dřeva, materiálu a zařízení. Součástí plnění je demolice a demontáž objektu stojícím na pozemku místa plnění.
Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou výzvy k podání nabídek.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Technické zázemí SLUŽBY LIŠOV, stavba provozního areálu

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-011436

Evidenční číslo zakázky: Z2019-011436

Datum uveřejnění ve VVZ: 09.04.2019 2:02:13

Název zadavatele: SLUŽBY LIŠOV, s.r.o.

IČO zadavatele: 25157264
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: SLUŽBY LIŠOV, s.r.o.

 IČO: 25157264

 Poštovní adresa: Luční 990/45, 373 72 Lišov

 Obec: Lišov

 PSČ: 373 72

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Michal Pártl

 Tel.: +420 776640149

 E-mail: sluzby.lisov@seznam.cz

 Kód NUTS: CZ031

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.vhodne-uverejneni.cz/profil/25157264

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Technické zázemí SLUŽBY LIŠOV, stavba provozního areálu

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní CPV kód: 45213000

 Kód NUTS: CZ031

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Město Lišov

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem plnění této zakázky je novostavba provozního zázemí SLUŽBY Lišov s.r.o. (rozšíření kapacity stávajícího areálu v sousedství) s cílem vytvořit krytý temperovaný sklad a garáže techniky pro zimní a letní údržbu. Návrh zahrnuje víceúčelové řešení. Zahrnuje stavbu přízemního halového objektu pro parkování techniky letní a zimní údržby, sklad posypových materiálů a část pro výrobu a skladování štípaného dřeva. Dále zahrnuje zpevněnou asfaltovou plochu (povrch ABS) využívanou pro manipulaci a skladování dřeva, materiálu a zařízení. Součástí plnění je demolice a demontáž objektu stojícím na pozemku místa plnění.
Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou výzvy k podání nabídek.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 16 972 000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 14 998 392,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 08.04.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 9
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 9
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: T.S.G.P. s.r.o.

 IČO: 02571781

 Poštovní adresa: Šafránkova 1238/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5

 Obec: Praha 5

 PSČ: 150 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 602499360

 E-mail: lenka.drabkova@tsgp.eu

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 14 998 392,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 08.04.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/112634

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie