Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Tisk odborné publikace
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
Výběrové řízení 
POP - Poptávkové řízení – jednorázové
Nákup
Movitý
Centrální
11299400/1-0/01051-1-000
299400/11514RefZNMS/2011
Tisk odborné publikace299400 (BRNO)
Rudolf
Rybníček
<76>rudolf.rybnicek@unob.cz
973442096
973443991


Kounicova 65
Brno
66210
ČR

Univerzita obrany, Kounicova 65
Brno
66210
ČR

Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1
Praha 6 160 01
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

zastoupená Univerzitou obrany

Kounicova 65
Brno
66210
ČR


Historie stavů:
Spuštěno
Přijímání nabídekPřijímání nabídek
Ne


10.10.2011 16:00:00
13.10.2011 16:00:00


Základní informace o zadavateli 
Česká republika – Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6 zastoupená: prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694
Zadávací podmínky 
Další kontaktní osoby pro informaci o VŘ:
Kontaktní osoba ve věcech technických: prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc. tel. 973 442 578 email: jiri.urbanek@unob.cz

Předmět a vymezení plnění zakázky:
Tisk odborné publikace 200 ks - viz příloha

Doba a místo plnění:
Plnění požaduje zadavatel dodat nejpozději do 30. listopadu 2011. Místem plnění tiskárna dodavatele. Místem dodání 200 ks knih je Kounicova 65, 612 00 Brno Pokud dodavatel nedodá plnění ve stanovené době, nebo jej nedodá do místa určení, není zadavatel povinen plnění převzít. - viz příloha

Zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady související s plněním zakázky v místě zadavatele. Cena musí být zpracovaná v členění bez DPH, výše DPH a včetně DPH. Cena včetně DPH uvedené do VŘ musí být dodavatelem garantována jako cena konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky. Stanovený finanční limit 57 800,00 Kč s DPH. - viz příloha

Kritéria a lhůta hodnocení:
Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny vč. DPH za celý předmět plnění. V případě rovnosti nabídkových cen bude vítězná nabídka určena losem. Hodnocení bude provedeno do 7 pracovních dnů od ukončení přijímání nabídek. Vybraný uchazeč bude vyrozuměn prostřednictvím SEPO. Neúplné nabídky, nabídky s cenou v místě a čase neobvyklou a nabídky, které nebudou splňovat požadované parametry budou z hodnocení vyřazeny. V případě nesplnění všech požadavků na dodavatele bude nabídka z hodnocení vyřazena. - viz příloha

Platební a fakturační podmínky:
Úhrada ceny bude prováděna bezhotovostně po ukončení plnění. Zálohy nejsou přípustné (služby, opravy apod.). Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od doručení zadavateli. Daňový doklad musí být doložený dodacím listem. V případě nedodržení termínu plnění je zadavatel oprávněn požadovat od dodavatele smluvní pokutu ve výši 0,05% vč. DPH z konečné ceny plnění a to za každý i započatý den prodlení až do splnění závazku, popř. do dne odstoupení zadavatele od smlouvy. Za prodlení dodavatele s odstraněním vad ohlášených v záruční době je zadavatel oprávněn požadovat od dodavatele smluvní pokutu ve výši 0,05% vč. DPH z konečné ceny plnění a to za každý i započatý den prodlení Dodavatel je oprávněn uzavřenou smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 20 % z ceny za předmět plnění smlouvy. - viz příloha

Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo: - výběrové řízení zrušit do doby uzavření smluvního vztahu - nevracet podané nabídky - neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení - upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem
Komodity 
Název Popis Množství Jednotka
Tisk odborné publikace Tisk odborné publikace 200 ks knih formátu B5 v rozsahu zadávacích podmínek dle přílohy 1,00 ostatní

Upozornění dodavatelů 

Seznam zvolených oblastí komodit:
 • [79810000-5] Tiskařské služby
Region poptávky 

 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Hlavní město Praha
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Kraj Vysočina
 • Zlínský kraj
Požadavky na dodavatele 
Text
Splnit zadávací podmínky viz příloha "Zadávací podmínky"
Přílohy k zadání 
Typ Název souboru Velikost (kB) Popis
  Strana 1 z 1, záznam 1 až 1 z celkem 1
doc Příloha č.1 zadávací podmínky 69 Zadávací podmínky k VŘ tisk odborné publikace
Poznámka 
Požadované dokumenty vložit formou oskenovaného platného dokumentu.

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie