Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Standardní tiskařské služby v rámci dynamického nákupního systému pro standardní tiskařské služby dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
<176>voracova@rect.muni.cz
Název zakázky: Tiskařské služby 007 - 2011
Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému
 
Značka formuláře:  6006387909001 Typ formuláře:  Řádný
Evid. číslo v IS VZ US:  60063879 Číslo objednávky:  MU/47154/2011/RMU
Limity:  Nadlimitní IČO zadavatele:  00216224
Datum zveřejnění:  08.08.2011 Datum skutečného odeslání:  04.08.2011
Zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb. nebo č. 139/2006 Sb.:  Ano
Toto oznámení je upraveno:  směrnicí 2004/18/ES
 
ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL/ZADAVATEL
I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název: Masarykova univerzita
Poštovní adresa: Žerotínovo nám. 9
Obec: Brno PSČ: 601 77 Stát: CZ
Kontaktní místa: Tel.: +420549495341
K rukám: Naďa Voráčová
E-mail: Fax: 
Internetová adresa
Obecná adresa veřejného zadavatele/zadavatele (URL): www.muni.cz
Internetová adresa, na které lze získat dokumenty k zakázce a/nebo další dokumenty (URL):
zakazky.muni.cz/vz00000385
I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
Veřejnoprávní instituce Školství
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů Ne
I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI ZADAVATELE (v případě zakázky upravené směrnicí 2004/17/ES - "veřejné služby")
 
ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY
II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM/ZADAVATELEM
Tiskařské služby 007 - 2011
II.2) DRUH ZAKÁZKY Dodávky
II.3) STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY
Standardní tiskařské služby v rámci dynamického nákupního systému pro standardní tiskařské služby dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
II.4) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
Hlavní slovník Doplňkový slovník
Hlavní předmět 79810000-5
Další předměty
II.5) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH KONKRÉTNÍ ZAKÁZKY
Je-li známa, uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:  Měna: 
NEBO rozsah: mezi    a  Měna: 
 
ODDÍL IV: ŘÍZENÍ
IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.2) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.2.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem/zadavatelem
MU/47154/2011/RMU-1
IV.2.2) Předchozí zveřejnění (oznámení o zakázce) obsahující více informací o dynamickém nákupním systému
Číslo oznámení v Úř. věst.:  2010/S 460-068254  ze dne  06.03.2010
IV.2.3) Lhůta pro podávání předběžbých nabídek na zakázku
Datum: 25.08.2011 Čas: 09:00
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky vypracovány
CS
Jiné:  
 
ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
VI.1) DALŠÍ INFORMACE
VI.2) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ 04.08.2011
 
Datum odeslání do TED: 05.08.2011
Značka formuláře v TED:
Datum zveřejnění v TED:
Forma zadání: elektronická (Česká pošta, s.p., primární datový zdroj, ověřeno elektronickým podpisem)
Související formuláře: Datum zveřejnění:
 
Ostatní související formuláře: Datum zveřejnění:

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie