Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Předmětem veřejné zakázky je poskytování tiskařských a produkčních prací na základě aktuálních potřeb Zadavatele.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
<169>hola.martina@cpost.cz <716>posta@compet.cz
Název zakázky: Tiskařské služby a tiskařské produkty
OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY - VEŘEJNÉ SLUŽBY
 
Značka formuláře:  6005392006001 Typ formuláře:  Řádný
Evid. číslo v IS VZ US:  60053920 Číslo objednávky:  235419/2010/ČP
IČO zadavatele:  47114983 IČO dodavatele:  
Limity: Nadlimitní
Datum zveřejnění:  02.08.2011 Datum skutečného odeslání:  29.07.2011
Zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb. nebo č. 139/2006 Sb.:  Ano
 
ODDÍL I: ZADAVATEL
I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název: Česká pošta, s.p.
Poštovní adresa: Politických vězňů 909/4
Obec: Praha 1 PSČ: 22599 Stát: CZ
Kontaktní místo/místa: CNAK Tel.: +420 221 132 355
K rukám: Martina Holá
E-mail: Fax: 
Internetová adresa/adresy
Obecná adresa zadavatele (URL): www.ceskaposta.cz
Adresa profilu kupujícího (URL): www.egordion.cz/profilCp
I.2) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI ZADAVATELE
Poštovní služby
 
ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY
II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce
Tiskařské služby a tiskařské produkty
II.1.2) Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Služby
Kategorie služeb: Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě
V případě zakázky na kategorie služeb 17 až 27 (viz příloha C), souhlasíte se zveřejněním tohoto oznámení?
Hlavní místo plnění:
Česká republika
Kód NUTS: CZ0
II.1.3) Toto oznámení se týká Uzavření rámcové smlouvy
II.1.4) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování tiskařských a produkčních prací na základě aktuálních potřeb Zadavatele.
II.1.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
Hlavní slovník Doplňkový slovník
Hlavní předmět 79810000-5
Další předměty
II.1.6) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) Ano
II.2) CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZAKÁZKY ČI ZAKÁZEK
II.2.1) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek Sazba DPH(%)
Hodnota:  60 000 000.00 Měna:  CZK Bez DPH  při 
nebo nejnižší nabídka Měna:    při 
/nejvyšší nabídka vzatá v úvahu
 
ODDÍL IV: ŘÍZENÍ
IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení Otevřené
IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky
Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
IV.2.2) Byla použita elektronická dražba Ne
IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené zadavatelem
235419/2010/ČP
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky Ano
Pokud ano,
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
Jiná předchozí zveřejnění
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
 
ODDÍL V: ZADÁNÍ ZAKÁZKY
Číslo:   1    2    3   
 
ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
VI.1) ZAKÁZKA SE VZTAHUJE K PROJEKTU A/NEBO PROGRAMU FINANCOVANÉMU Z PROSTŘEDKŮ SPOLEČENSTVÍ Ne
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.2) DALŠÍ INFORMACE
VI.3) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.3.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno PSČ: 60455 Stát: CZ
E-mail: Tel.: +420542167111
Internetová adresa (URL): www.compet.cz Fax: +420542167112
Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
E-mail: Tel.: 
Internetová adresa (URL): Fax: 
VI.3.2) Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel musí námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.3.3) Subjekt u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
E-mail: Tel.: 
Internetová adresa (URL): Fax: 
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 29.07.2011
 
PŘÍLOHA C
Kategorie služeb uvedené v Oddíle II: Předmět zakázky
Kategorie č. Předmět
1 Údržbářské a opravářské služby
2 Pozemní přeprava, včetně přepravy peněz a kurýrních služeb, s vyjímkou přepravy pošty
3 Letecká přeprava cestujících i nákladu, s vyjímkou pošty
4 Pozemní přeprava pošty a letecká přeprava pošty
5 Telekomunikační služby
6 Finanční služby
6a Pojišťovací služby
6b Bankovní a investiční služby
7 Počítačové zpracovaní dat a stím spojené služby
8 Služby ve výzkumu a vývoji
9 Účetnictví a audit
10 Průzkum trhu a veřejného mínění
11 Poradenství a s tím spojené služby
12 Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby, územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
13 Reklamní služby
14 Úklidové služby a domovní správa
15 Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě
16 Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu; sanitární a podobné služby
17 Pohostinství a ubytovací služby
18 Železnice
19 Plavba
20 Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě
21 Právní služby
22 Personální agentury
23 Pátrací a bezpečnostní služby, s vyjímkou přepravy peněz
24 Vzdělávání a odborné vzdělávání
25 Zdravotnictví a sociální služby
26 Rekreace, kultura a sport
27 Jiné služby
 
PŘÍLOHA D
ODŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ ZAKÁZKY BEZ PŘEDCHOZÍHO ZVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE V ÚŘEDNÍM VĚSTNÍKU EVROPSKÉ UNIE
 
Odůvodnění použití vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem XX směrnice 2004/17/ES
 
Jiné odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie
Chcete-li využít výše uvedené zkrácené lhůty, vysvětlete prosím kromě zatržení výše uvedených polí jasným a jednoznačným způsobem důvody, proč je udělení zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie oprávněné, v každém případě uvedením rozhodujících skutečností a přiměřeně závěrů právních předpisů v souladu s články směrnice 2004/17/ES (maximálně 500 slov).
 
Datum odeslání do TED: 01.08.2011
Značka formuláře v TED:
Datum zveřejnění v TED:
Forma zadání: elektronická (Česká pošta, s.p., primární datový zdroj, ověřeno elektronickým podpisem)
Související formuláře: Datum zveřejnění:
 
Ostatní související formuláře: Datum zveřejnění:
6005392005001 13.12.2010

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie