Zrušená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy k zabezpečení polygrafických služeb zadavatele dle specifikace.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
<159>marie.kubesova@vsb.cz
Název zakázky: Tiskařské služby
ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/SOUTĚŽE O NÁVRH
 
Značka formuláře:  6006179851001 Typ formuláře:  Řádný
Evid. číslo v IS VZ US:  60061798 Číslo objednávky:  kub82/2011
Limity:  Podlimitní IČO zadavatele:  61989100
Datum zveřejnění:  24.10.2011 Datum skutečného odeslání:  20.10.2011
Zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb. nebo č. 139/2006 Sb.:  Ano
 
1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Adresa: 17.listopadu 15/2172
Obec: Ostrava - Poruba PSČ: 708 33 Stát: CZ
Kontaktní údaje: útvar nákupu Telefon: +420 597325275
K rukám: Bc. Marie Kubešové
E-mail: Fax: 
Internetová adresa
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL): www.vsb.cz
Adresa profilu zadavatele (URL): www.vsb.cz/cs/okruhy/uredni-deska/verejne-zakazky
 
2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
Veřejnoprávní instituce Školství
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů Ne
 
3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE
 
4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH
4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
Služby
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Tiskařské služby
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy k zabezpečení polygrafických služeb zadavatele dle specifikace.
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
Hlavní slovník Doplňkový slovník
Hlavní předmět 79810000-5
Další předměty
 
5) DRUH ŘIZENÍ
5.1) Druh zadávacího řízení veřejné zakázky
Otevřené
 
6) UKONČENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM
6.1) Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.: 60061798 dne: 28.06.2011
6.2) Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.: 2011/S124- 205973 dne: 01.07.2011
6.3) Veřejná zakázka je rozdělena na části Ne
6.4) Jde o zrušení celé veřejné zakázky/soutěže o návrh
6.5) Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení §84 zákona):
Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) Zákona může zadavatel zrušit zadávací řízení, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Objektivním důvodem pro zrušení zadávacího řízení, který se vyskytl po zahájení zadávacího řízení, je skutečnost, že po zahájení zadávacího řízení došlo na straně Zadavatele ke vzniku potřeby zadání další veřejné zakázky s obdobným předmětem plnění.
 
7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 20.10.2011
 
PŘÍLOHA
INFORMACE O ČÁSTECH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K FORMULÁŘI PRO ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/SOUTĚŽE O NÁVRH
Číslo:   1   
 
Datum odeslání do TED: 21.10.2011
Značka formuláře v TED:
Datum zveřejnění v TED:
Forma zadání: elektronická (Česká pošta, s.p., primární datový zdroj, ověřeno elektronickým podpisem)
Související formuláře: Datum zveřejnění:
 
Ostatní související formuláře: Datum zveřejnění:
6006179802002 15.07.2011

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie