Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých výsledkom bude postavenie stavby Trebišov sídlisko JUH I., 2x 39 bj, nájomné byty. Stavba pozostáva z dvoch samostatne stojacich bytových domov, označených C a D, zpríslušných inžinierskych sietí a zariadení a z komunikácií a parkovísk. Bytové domy sú 4+1 podlažné, každý pozostáva z39 bytových jednotiek. Byty sú 1 - , 2 - , a 3 izbové. Počet parkovacích miest 122. Stavebnotechnické riešenie obochbytových domov je identické, inžinierske siete k nim sú riešené individuálne podľa daností územia. Detailné vymedzeniepredmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch. Predmetná zákazka pozostáva z nasledovných činností - SO 01 Bytová dom C, - SO 02 Bytová dom D, - SO 03 Verejná kanalizácia, - SO 04 Kanalizačné prípojky, - SO 05.1 Distribučné NN vedenie, - SO 05.2 Odberné elektrické zariadenie, - SO 06 Verejné osvetlenie, - SO 07 Terénne úpravy a spevnené plochy, - SO 08 Oplotenie, - SO 10 Dažďová kanalizácia, - SO 11 Verejný vodovod a - SO 12 Vodovodné prípojky. Detailná špecifikácia požadovaných činností je uvedená vo výkazoch výmer.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie