Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace.
Jedná se zejména o zajišťování těchto prací:
a) provádění údržby včetně čištění a úklidu ploch a prvků veřejných pohřebišť (zeleň, komunikace)
b) provádění svozu odpadkových košů do přistavených kontejnerů na pohřebištích a vývoz kontejnerů včetně likvidace odpadů prostřednictvím oprávněné osoby.
Rozsah udržovaných ploch, druh a četnost prací, způsob provádění prací je stanoven v Příloze č. 2 - Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na hřbitovech v Šumperku.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: ÚDRŽBA PLOCH A PRVKŮ VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERKA

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-042569

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-028464

Evidenční číslo zakázky: Z2018-028464

Datum uveřejnění ve VVZ: 10.12.2018 2:10:51

Název zadavatele: Město Šumperk

IČO zadavatele: 00303461
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Město Šumperk

 IČO: 00303461

 Poštovní adresa: nám. Míru 364/1

 Obec: Šumperk

 PSČ: 78701

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Lenka Salcburgerová

 Tel.: +420 721341331

 E-mail: lenka.salcburgerova@sumperk.cz

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní adresa: (URL): www.sumperk.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): zakazky.sumperk.cz/profile_displey_271.html

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Regionální či místní úřad/agentura

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 ÚDRŽBA PLOCH A PRVKŮ VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERKA

 Spisové číslo: Sp.Zn: 82418/2018 MJP/MIŠU

II.1.2)Hlavní kód CPV

 98371111

II.1.3)Druh zakázky

 Služby

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace.
Jedná se zejména o zajišťování těchto prací:
a) provádění údržby včetně čištění a úklidu ploch a prvků veřejných pohřebišť (zeleň, komunikace)
b) provádění svozu odpadkových košů do přistavených kontejnerů na pohřebištích a vývoz kontejnerů včetně likvidace odpadů prostřednictvím oprávněné osoby.
Rozsah udržovaných ploch, druh a četnost prací, způsob provádění prací je stanoven v Příloze č. 2 - Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na hřbitovech v Šumperku.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 9910349,70

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní místo dodání nebo plnění: město Šumperk

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace, které jsou specifikovány v Příloze č. 1a, Příloze č. 1b a Příloze č. 1c – grafické přílohy zájmových území.
Jedná se zejména o zajišťování těchto prací:
a) provádění údržby včetně čištění a úklidu ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace na veřejných pohřebištích v Šumperku a na parkovištích umístěných na pozemcích p.č. 589/4 a p.č. 605/2 v k.ú. Šumperk (prostor před areálem Hřbitova Šumperk a areálem krematoria v Šumperku), dle Přílohy č. 2 – Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na hřbitovech v Šumperku,
b) provádění svozu odpadkových košů do přistavených kontejnerů na pohřebištích a vývoz kontejnerů včetně likvidace odpadů prostřednictvím oprávněné osoby.
Rozsah udržovaných ploch, druh a četnost prací, způsob provádění prací je stanoven v Příloze č. 2 - Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na hřbitovech v Šumperku.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 160-366827

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

 Veřejný zadavatel nebude zadávat žádné další zakázky na základě výše uvedeného předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Název: ÚDRŽBA PLOCH A PRVKŮ VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERKA

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 06.12.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Údržba zeleně a parků, s.r.o.

 IČO: 26837391

 Poštovní adresa: Rooseveltova 494/17

 Obec: Šumperk

 PSČ: 787 01

 Země: CZ

 Tel.: +420 583213899

 E-mail: navratilova@zelensumperk.cz

 Kód NUTS: CZ071

 Internetová adresa: (URL): www.zelensumperk.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 12624405,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 9910349,70

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky

 Hodnota bez DPH: 1079237,00
 Měna: CZK

 Poměrná část: 11 %

 Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky: vývoz košů a kontejnerů včetně likvidace odpadů

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne. kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel musí námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 06.12.2018Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/97390

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie