Výsledok súťaže 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Názov predmetu zákazky Údržba verejnej zelene na území mesta Komárna" Prvá časť Kosenie, jarné a jesenné vyhrabávanie trávy a lístia na verejných priestranstvách mesta Komárno Druhá časť Špeciálne služby záhradníctva na verejných priestranstvách mesta Komárno Tretia časť Orez stromov nad 4 m výšky orezu a výrub stromov v sťažených podmienkach na verejných priestranstváchmesta Komárno Časť č. 1 predmetu obstarávania zahŕňa kosenie, jarné a jesenné vyhrabávanie trávy a lístia v lokalitách č. 1 až č. 6 mesta Komárno. Vymedzenie lokality č. 1 Hranica lokality vedie pozdĺž východnej steny budovy Dôstojníckeho pavilónu, pokračuje ul. Vnútorná okružná s vybočením na parkovisko pri ul. Letná, po parkovisku pokračuje stredovou osou ulice až ku križovatke s ul. Tabakovákde hranica pokračuje s asfaltovou cestou pri Vážskom brehu až k sútoku rieky Váh a Dunaj. Od prečerpávačky OMVpokračuje západným smerom pozdĺž oplotenia prístavu na Elektrárenskej ceste až k východiskovému bodu t.j. juhovýchodný cíp budovy Dôstojníckeho pavilónu. Vymedzenie lokality č. 2 Hranica lokality vedie pozdĺž východnej steny budovy Dôstojníckeho pavilónu, pokračuje ul. Vnútorná okružná s vybočením na parkovisko pri ul. Letná, po parkovisku pokračuje stredovou osou ulice až ku križovatke s ul. Tabakovákde hranica pokračuje s asfaltovou cestou smerom k rieke Váh odkiaľ odbočuje doľava pri pozdĺž nadzemnéhoteplovodného vedenia až k násypu Vážskeho mostu. Ďalej pokračuje od križovatky Rákócziho ul. a Vnútorná okružnásmerom severným pozdĺž múru Palatínovej línie až ku vchodu na ČOV odkiaľ pokračuje pozdĺž ul. Veľká jarková až kukrižovatke s ul. Komenského kde odbočuje doľava a pokračuje až ku križovatke s ul. Rákócziho kde odbočuje doľava apokračuje smerom na ul. Mederčskú až ku križovatke s ul. Petfiho, kde odbočuje doľava až k južnému rohu budovy SPŠkde pokračuje pozdĺž oplotenia parku okolo Vodnej veži až k ul. Gazgovská, kde prejde na opačnú stranu a pokračujepozdĺž chodníka cez križovatky s ul. Špitálska ďalej cez Senné nám. a ul. Pohraničná až ku križovatke s ul. Záhradnícka,kde odbočuje doprava na ul. Záhradnícka pozdĺž pravostrannej línie pouličnej zástavby smerom ku výklopnému mostu až
1/5

ku nadjazdu nad ul. Dunajské nábrežie, kde odbočuje doľava pozdĺž protipovodňového múru až k východiskovému bodut.j. juhovýchodný cíp budovy D. pavilónu na ul. Dunajské nábrežie Vymedzenie lokality č. 3 Hranica lokality vedie od skríženia telesa výklopného mostu s ul. Dunajské nábrežia pozdĺž oplotenia prístavu až k Bratislavskej brány odkiaľ pokračuje stredovej osy železničnej trati až k nadjazdu Bratislavskej cesty Na Bratislavskejceste pokračuje smerom východným cez ul. Mederčská až ku križovatke s ul. Petfiho kde odbočuje doľava až k južnémurohu budovy SPŠ kde pokračuje pozdĺž oplotenia parku okolo Vodnej veži až k ul. Gazdovská, Vymedzenie lokality č. 4 Hranica lokality vedie od križovatky ul. Komenského s ul. Rákócziho smerom na ul. Mederčskú, kde pokračuje smeromna Bratislavskú cestu až ku skríženiu nadjazdu so železničnou traťou, kde prejde na ul. Budovateľská a ďalej pokračujeku križovatke s ul. Mieru cez ktorú vedie až ku križovatke s ul. Odborárov, pokračuje ďalej pozdĺž traťovej osy cezželezničnú stanicu až k železničnému mostu cez Váh, kde pred mostom odbočí doprava (južným smerom) a pozdĺž múruPalatínovej línie vedie až ku vchodu ČOV odkiaľ pokračuje pozdĺž ul. Veľká jarková až ku križovatke s ul. Komenského,kde odbočuje doľava a pokračuje k východiskovému bodu ku križovatke s ul. Rákócziho.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie