Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je USG prístroj najvyššej prémiovej triedy pre oddelenie rádiológie FNsP J. A. Reimana Prešov vpočte 2 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a zodpovedať všetkýmplatným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, doprava do miestadodania a späť, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckehopráva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky doprevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie zdravotníckeho personálu verejného obstarávateľa osprávnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškolenéhozdravotníckeho personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehuzáručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú v súvislosti s riadnym abezproblémovým užívaním predmetu zákazky právnymi predpismi vyžadované úradné kontroly alebo merania, súčasťouzáväzku uchádzača je taktiež vydanie alebo zabezpečenie vydania potvrdení o vykonaní týchto právnymi predpismipožadovaných kontrol a meraní. Ak sú pre uvedenie predmetu zákazky do prevádzky a jeho riadne užívanie potrebnésoftvérové ovládače a licencie k nim, súčasťou záväzku uchádzača je rovnako poskytnutie týchto softvérových ovládačova udelenie všetkých licencií k nim v rozsahu potrebnom pre riadne, nerušené a neobmedzené užívanie predmetu zákazkyvrátane jeho softvérových súčastí a príslušenstva. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v súťažných podkladov.
1/5
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie