Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) „VFN Praha – ORL– operační a zákrokový sál “ na adrese Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Oddělení ORL – Pavilon A7, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 ve všech profesích a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (dále také „PD“), včetně provedení autorského dozoru stavby
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: VFN Praha - ORL- operační a zákrokový sál - DPS

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-016544

Evidenční číslo zakázky: Z2019-016544

Datum uveřejnění ve VVZ: 17.05.2019 2:02:14

Název zadavatele: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

IČO zadavatele: 00064165
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 IČO: 00064165

 Poštovní adresa: U Nemocnice 499/2

 Obec: Praha 2

 PSČ: 128 08

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Petr Baum

 Tel.: +420 224963140

 E-mail: Petr.Baum@vfn.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.vfn.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 VFN Praha - ORL- operační a zákrokový sál - DPS

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní CPV kód: 71300000

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Hlavní město Praha

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) „VFN Praha – ORL– operační a zákrokový sál “ na adrese Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Oddělení ORL – Pavilon A7, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 ve všech profesích a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (dále také „PD“), včetně provedení autorského dozoru stavby

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 785 000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: Nabídková cena

 Váha: 95%

 Kritérium: Kvalita

 Váha: 5%

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: VZ 122/2019

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) „VFN Praha – ORL– operační a zákrokový sál “ na adrese Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Oddělení ORL – Pavilon A7, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 ve všech profesích a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (dále také „PD“), včetně provedení autorského dozoru stavby.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 71300000

 Kód NUTS: CZ010

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 24.04.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: EP Rožnov, a.s.

 IČO: 45193631

 Poštovní adresa: Boženy Němcové 1720

 Obec: Rožnov pod Radhoštěm

 PSČ: 756 61

 Země: CZ

 Tel.: +420 571664111

 E-mail: ep@eproznov.cz

 Kód NUTS: CZ072

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 802 230,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 16.05.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/118029

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie