Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace kobercových čtverců do prostor učeben Univerzitního kampusu Bohunice. Účelem této zakázky je náhrada starého koberce v prostorách učeben Univerzitního kampusu Bohunice novým vysokozátěžovým povrchem z kobercových dílců s dlouhou životností.
Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Podrobnosti viz: zakazky.muni.cz/vz00005449
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Výměna koberců v učebnách UKB

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-022412

Evidenční číslo zakázky: Z2019-022412

Datum uveřejnění ve VVZ: 03.07.2019 2:02:57

Název zadavatele: Masarykova univerzita

IČO zadavatele: 00216224
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Masarykova univerzita

 IČO: 00216224

 Poštovní adresa: Žerotínovo náměstí 617/9

 Obec: Brno

 PSČ: 601 77

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Mgr. Petra Kopová

 Tel.: +420 549498764

 E-mail: kopova@rect.muni.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní adresa: (URL): www.muni.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): zakazky.muni.cz/

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Výměna koberců v učebnách UKB

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní CPV kód: 39531000

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, pavilon A 11 a A 22

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace kobercových čtverců do prostor učeben Univerzitního kampusu Bohunice. Účelem této zakázky je náhrada starého koberce v prostorách učeben Univerzitního kampusu Bohunice novým vysokozátěžovým povrchem z kobercových dílců s dlouhou životností.
Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Podrobnosti viz: zakazky.muni.cz/vz00005449

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 2 440 000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 2 210 040,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: Nabídková cena

 Váha: 80 %

 Kritérium: Záruční doba

 Váha: 20 %

 Další informace o hodnotících kritériích: Podrobnosti viz: zakazky.muni.cz/vz00005449

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Název: Výměna koberců v učebnách UKB

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 27.06.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Iridium spol. s r.o.

 IČO: 46900667

 Poštovní adresa: Božetěchova 3021/19

 Obec: Brno

 PSČ: 612 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 777738191

 E-mail: vymola@iridium.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Internetová adresa: (URL): www.iridium.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 2 210 040,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

 CPV kódy:
39531310-9
39531000-3
45432130-4

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 02.07.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/124072

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie