Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele dílo spočívající ve výrobě, instalaci a deinstalaci výstavního fundu a instalaci a deinstalaci výstavních exponátů, to vše v souvislosti s výstavou „Slovinský impresionismus (1870-1930)“, která se bude v prostoru Jízdárny v rámci areálu Pražského hradu konat v období od 17. 5. 2019 do 16. 9. 2019, přičemž vernisáž se uskuteční dne 16. 5. 2019. Součástí zhotovení výstavního fundu je povinnost dodavatele vytvořit dílenskou dokumentaci a provést vzorkování. Součástí předmětu této veřejné zakázky je také v případě potřeby nutný servis během výstavy.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Výroba, instalace a deinstalace výstavního fundu a instalace a deinstalace výstavních exponátů do výstavy Slovinský impresionismus (1870-1930)

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-005284

Evidenční číslo zakázky: Z2019-005284

Datum uveřejnění ve VVZ: 13.02.2019 2:01:12

Název zadavatele: Správa Pražského hradu

IČO zadavatele: 49366076
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Správa Pražského hradu

 IČO: 49366076

 Poštovní adresa: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany

 Obec: Praha 1

 PSČ: 11908

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Mgr. Martina Jandová

 Tel.: +420 224372221

 E-mail: martina.jandova@hrad.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.hrad.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): nen.nipez.cz/profil/SPH

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Výroba, instalace a deinstalace výstavního fundu a instalace a deinstalace výstavních exponátů do výstavy Slovinský impresionismus (1870-1930)

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní CPV kód: 39154000

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Dílny dodavatele a Jízdárna v rámci areálu Pražského hradu

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele dílo spočívající ve výrobě, instalaci a deinstalaci výstavního fundu a instalaci a deinstalaci výstavních exponátů, to vše v souvislosti s výstavou „Slovinský impresionismus (1870-1930)“, která se bude v prostoru Jízdárny v rámci areálu Pražského hradu konat v období od 17. 5. 2019 do 16. 9. 2019, přičemž vernisáž se uskuteční dne 16. 5. 2019. Součástí zhotovení výstavního fundu je povinnost dodavatele vytvořit dílenskou dokumentaci a provést vzorkování. Součástí předmětu této veřejné zakázky je také v případě potřeby nutný servis během výstavy.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 3000000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 2872465,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 07.02.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Design By Hy, s.r.o.

 IČO: 27634329

 Poštovní adresa: Mezivrší 1813/6, Braník

 Obec: Praha 4

 PSČ: 14700

 Země: CZ

 Tel.: +420 777054050

 E-mail: info@byhy.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Internetová adresa: (URL): designbyhy.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 2872465,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 12.02.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/105885

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie