Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Výroba (tisk + vazba) provozních záznamníků pro letouny A-319CJ
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
Výběrové řízení 
POP - Poptávkové řízení – jednorázové
Nákup
Movitý
Decentrální
11840700/1-0/01122-1-000
197/6-577 /2011-8407
Výroba (tisk + vazba) provozních záznamníků pro letouny A-319CJ840700 (PRAHA-KBELY)
Jan
Tímr
<76>jt8407.sepo@email.cz
973207322
973206909


Mladoboleslavská
Praha 9 - Kbely
197 00
ČR

Mladoboleslavská
Praha 9- Kbely
197 00
ČR

Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1
Praha 6 160 01
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

zastoupená Vojenským útvarem

Mladoboleslavská
Praha 9 Kbely
197 00
ČR


Historie stavů:
Spuštěno
Přijímání nabídekPřijímání nabídek
Ne


6.10.2011 14:00:00
12.10.2011 14:00:00


Základní informace o zadavateli 
Česká republika – Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1,
160 00 Praha 6
zastoupená: plk. Ing. Jiří Vávra MSS, Velitel VÚ 8407 Praha,
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zadávací podmínky 
Další kontaktní osoby pro informaci o VŘ:
Ve věcech technických :Ve věcech technických :
kpt. Ing. Novák Vlastimil; tel. 973 207 573, fax. 973 206 909

Ve věcech smluvních vztahů a fakturace :
kpt. Ing. Barbora Jelínková, tel: +420 973 207 013

Předmět a vymezení plnění zakázky:
Jedná se o výrobu, tisk a vazbu, se specifickými nároky.
Vnitřní formuláře požadujeme s tiskem na přímo propisovací listy 56g CB bílý, 60g CFB žlutý, 57g CF růžový s jednostranným černým tiskem, formátu A 4. Bílý papír nesmí být opatřen perforací pro vytržení, žlutý a růžový papír musí být v provedení ke snadnému oddělení (vytržení).
Sestavení vnitřních formulářů musí při průpisu navazovat přesně na originál (tabulky musí lícovat s originálem).
Titulní list provedení na papír 80g, jednostranný tisk černé barvy.
Vazba pevná vrtaná, šitá po kratší straně a lepena do tvrdých plátěných desek se zadní volnou klopnou.
Barva desek šedá s logem 24.základny dopravního letectva a názvem záznamníku. Na vnitřní straně desek požadujeme vlepení umělohmotné průhledné kapsy, ve formátu A5.
Ve volné klopně a vnitřní straně desek požadujeme nalepit magnet, který celé desky spojí.
Vazba musí odpovídat předloženému vzoru a musí být odolná proti vypadávání listů při častém používání a oddělování propsaných kopií.
_______ Uchazeč o provedení zakázky se musí zúčastnit předvedení v současnosti používaných záznamníků v místě dislokace VÚ 8407 Praha-Kbely, které bude provedeno dne 11. října 2011 v 10:00 hodin.
Přihlášky k prohlídce vzorů požadujeme zaslat nejpozději dne 11. října 2011 do 09:00 hodin na E-mail zadavatele!

Přihláška musí obsahovat:
Název společnosti, jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, SPZ vozidla. Účastníkem předvedení musí být občan ČR (omezující pravidla pro vstup do voj. objektu).
Pokud se uchazeč nezúčastní předvedení vzoru, nabídka bude považována za nekompletní a bude vyřazena z účasti ve VŘ, stejně tak pokud nebudou doloženy všechny požadované dokumenty v příloze VŘ.

Doba a místo plnění:
Doba plnění nejpozději do 25.11.2011.

Místo převzetí: VÚ 8407 Praha (vjezd Maják).
Doba převzetí ve dnech:
pondělí - čtvrtek od 7:00 do 16:00 hod.
pátek od 7:00 do 13:00 hod.

Zpracování nabídkové ceny:
Cena služby musí být stanovena za celou zakázku včetně všech souvisejících nákladů ( doprava, clo, ...).

Kritéria a lhůta hodnocení:
Kritérii hodnocení je splnění zadávacích podmínek a cena. Požadavek na prokázání technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Uchazeč musí předložit formou přílohy do požadavků na dodavatele:
- přehled úspěšně realizovaných obdobných zakázek s referencemi od zadavatelů
- uhazeč o provedení zakázky se musí zúčastnit předvedení vzoru v místě dislokace VÚ 8407 Praha-Kbely


Lhůta hodnocení nabídky je do 10 pracovních dnů od data ukončení VŘ.

Platební a fakturační podmínky:
Splatnost řádně vystavené faktury činí 28 dnů od doručení kupujícímu. Faktura musí obsahovat mimo zákonných náležitostí: označení faktury, název, sídlo a IČO prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, předmět plnění, bankovní spojení prodávajícího, účtovanou částku, včetně údajů pro zúčtování DPH, razítko a podpis oprávněného zástupce prodávajícího. Fakturu doručit ve dvojím vyhotovení na doručovací adresu.

Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- výběrové řízení zrušit do doby uzavření smluvního vztahu
- nevracet podané nabídky
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení
- upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem
Komodity 
Název Popis Množství Jednotka
Provozní záznamník "Journey Log" Jedná se o výrobu, tisk a vazbu, se specifickými nároky. Vnitřní formuláře požadujeme s tiskem na přímo propisovací listy 56g CB bílý, 60g CFB žlutý, 57g CF růžový s jednostranným černým tiskem formátu A 4. Bílý papír nesmí být opatřen perforací pro vytržení, žlutý a růžový papír musí být v provedení ke snadnému oddělení (vytržení). Sestavení vnitřních formulářů musí při průpisu navazovat přesně na originál (tabulky musí lícovat s originálem).Titulní list provedení na papír 80g, jednostranný tisk černé barvy. Vazba pevná vrtaná, šitá po kratší straně a lepena do tvrdých plátěných desek se zadní volnou klopnou. Barva desek šedá s logem 24.základny dopravního letectva a názvem záznamníku. Na vnitřní straně desek požadujeme vlepení umělohmotné průhledné kapsy, ve formátu A5. Ve volné klopně a vnitřní straně desek požadujeme nalepit magnet, který celé desky spojí. Vazba musí odpovídat předloženému vzoru a musí být odolná proti vypadávání listů při častém používání a oddělování propsaných kopií. 50,00 ks
Provozní záznamník "Defect Log" Jedná se o výrobu, tisk a vazbu, se specifickými nároky. Vnitřní formuláře požadujeme s tiskem na přímo propisovací listy 56g CB bílý, 60g CFB žlutý, 57g CF růžový s jednostranným černým tiskem formátu A 4. Bílý papír nesmí být opatřen perforací pro vytržení, žlutý a růžový papír musí být v provedení ke snadnému oddělení (vytržení). Sestavení vnitřních formulářů musí při průpisu navazovat přesně na originál (tabulky musí lícovat s originálem). Titulní list provedení na papír 80g, jednostranný tisk černé barvy. Vazba pevná vrtaná, šitá po kratší straně a lepena do tvrdých plátěných desek se zadní volnou klopnou. Barva desek šedá s logem 24.základny dopravního letectva a názvem záznamníku. Na vnitřní straně desek požadujeme vlepení umělohmotné průhledné kapsy, ve formátu A5. Ve volné klopně a vnitřní straně desek požadujeme nalepit magnet, který celé desky spojí. Vazba musí odpovídat předloženému vzoru a musí být odolná proti vypadávání listů při častém používání a oddělování propsaných kopií. 50,00 ks

Upozornění dodavatelů 

Seznam zvolených oblastí komodit:
 • [79810000-5] Tiskařské služby
 • [79811000-2] Digitální tisk
 • [79824000-6] Tiskařské a distribuční služby
Region poptávky 

 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Hlavní město Praha
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Kraj Vysočina
 • Zlínský kraj
Požadavky na dodavatele 
Text
Požadujeme, aby uchazeči o zakázku prokázali kvalifikační předpoklady pro plnění zakázky tj. elektronicky doložili kopii dokladu o oprávnění k podnikání - Výpis z živnostenského (obchodního) rejstříku
Uchazeč o provedení zakázky se musí zúčastnit předvedení v současnosti používaných záznamníků v místě dislokace VÚ 8407 Praha-Kbely, které bude provedeno dne 11. října 2011 v 10:00 hodin.
Vybraný dodavatel předloží kontrolní vzorek pro schválení, před samotným plněním zakázky.
Dodavatel splní požadavek na dobu dodání dle zadávacích podmínek, v plném rozsahu zakázky.
Dodavatel zaručí dodržení stejné kvality u všech výtisků záznamníků.
Přílohy k zadání 
Typ Název souboru Velikost (kB) Popis
  Strana 1 z 1, záznam 1 až 6 z celkem 6
pdf Journey Log obrazový vzor_96dpi.pdf 581 Fotodokumentace záznamníku
pdf Defect Log obrazový vzor_96dpi.pdf 537 Fotodokumentace záznamníku
pdf Defect log titulní strana.pdf 165 Titulní strana - Defect Log
pdf Defect-log-ver3.pdf 23 Formulář - Defect Log
pdf Journey log titulní strana.pdf 166 Titulní strana - Journey Log
pdf Journey-log-ver3.pdf 99 Formulář - Journey Log
Poznámka 

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie