Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce VŠ klubu v podkroví stávajícího zděného objektu ul. Moskevská 1533/54, Ústí nad Labem. Úpravami nebude zasahováno do nosných konstrukcí.
Bližší podrobnosti jsou uvedeny dále v zadávací dokumentaci a přílohách (smlouva o dílo, projektová dokumentace).
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Výstavba VŠ klub – 2019/0012

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-007801

Evidenční číslo zakázky: Z2019-007801

Datum uveřejnění ve VVZ: 08.03.2019 2:01:23

Název zadavatele: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

IČO zadavatele: 44555601
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 IČO: 44555601

 Poštovní adresa: Pasteurova 1

 Obec: Ústí nad Labem

 PSČ: 40096

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Lukáš Potměšil

 Tel.: +420 475286391

 E-mail: lukas.potmesil@ujep.cz

 Kód NUTS: CZ042

 Hlavní adresa: (URL): www.ujep.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): ezak.ujep.cz/

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Výstavba VŠ klub – 2019/0012

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní CPV kód: 45214420

 Kód NUTS: CZ042

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Ústí nad Labem

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce VŠ klubu v podkroví stávajícího zděného objektu ul. Moskevská 1533/54, Ústí nad Labem. Úpravami nebude zasahováno do nosných konstrukcí.
Bližší podrobnosti jsou uvedeny dále v zadávací dokumentaci a přílohách (smlouva o dílo, projektová dokumentace).

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560, OP VVV

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 1548592,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 01

 Část zakázky č.: 01

 Zakázka/část je zadaná: ne

IV.1)Informace o nezadání zakázky

 Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

IV.3.2)Informace o nabídkách

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 07.03.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/108651

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie