Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je experimentální ověření využití mobilních spaloven kadáverů z hlediska rychlosti likvidace, provozních nákladů a bezpečnosti vzhledem k šíření nákaz a šetrnosti k životnímu prostředí a vytvoření certifikovaných metodik pro používání spaloven při neškodné likvidaci uhynulých hospodářských zvířat, živočišných produktů a ostatních materiálů.
Mobilní spalovny kadáverů umožňují rychlou, ekonomickou a z nákazového hlediska bezpečnou likvidaci kadáverů všech druhů a kategorií zvířat včetně ryb a včel. Umístění spalovny přímo v ohnisku nebo jeho těsné blízkosti významně snižuje riziko rozvlečení nákazy při přepravě kadáverů z ohniska do asanačního podniku apod.
Řeší i potřebu budování zahrabovišť a tím riziko ohrožení životního prostředí látkami vznikajícími při rozkladu kadáverů v půdě. Spalovny jsou vybaveny sekundární spalovací komorou. Spaliny jsou tudíž bez přítomnosti pevných látek, bezbarvé a bez zápachu.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Využití mobilních spaloven při likvidaci kadáverů z oblastí mimořádných událostí nebo ohnisek nebezpečných nákaz.

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-020022

Evidenční číslo zakázky: Z2019-020022

Datum uveřejnění ve VVZ: 14.06.2019 2:00:18

Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra

IČO zadavatele: 00007064
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Česká republika - Ministerstvo vnitra

 IČO: 00007064

 Poštovní adresa: Nad Štolou 936/3

 Obec: Praha 7

 PSČ: 17034

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Blanka Slunečková

 Tel.: +420 974816722

 E-mail: vezak@mvcr.cz

 Kód NUTS: CZ01

 Hlavní adresa: (URL): www.mvcr.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): nen.nipez.cz/profil/MVCR

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): nen.nipez.cz/profil/MVCR

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky na: (URL)
 nen.nipez.cz/profil/MVCR

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Využití mobilních spaloven při likvidaci kadáverů z oblastí mimořádných událostí nebo ohnisek nebezpečných nákaz.

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní kód CPV: 73100000

 Kód NUTS: CZ01

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Hlavní město Praha

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je experimentální ověření využití mobilních spaloven kadáverů z hlediska rychlosti likvidace, provozních nákladů a bezpečnosti vzhledem k šíření nákaz a šetrnosti k životnímu prostředí a vytvoření certifikovaných metodik pro používání spaloven při neškodné likvidaci uhynulých hospodářských zvířat, živočišných produktů a ostatních materiálů.
Mobilní spalovny kadáverů umožňují rychlou, ekonomickou a z nákazového hlediska bezpečnou likvidaci kadáverů všech druhů a kategorií zvířat včetně ryb a včel. Umístění spalovny přímo v ohnisku nebo jeho těsné blízkosti významně snižuje riziko rozvlečení nákazy při přepravě kadáverů z ohniska do asanačního podniku apod.
Řeší i potřebu budování zahrabovišť a tím riziko ohrožení životního prostředí látkami vznikajícími při rozkladu kadáverů v půdě. Spalovny jsou vybaveny sekundární spalovací komorou. Spaliny jsou tudíž bez přítomnosti pevných látek, bezbarvé a bez zápachu.

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2 000 000,00

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání v měsících: 24

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

II.5.2)Popis části zakázky

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

II.5.4)Předpokládaná hodnota

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: odborná úroveň nabídky

 Váha: 20

 Kritérium: b) zvolená metodologie, techniky, metody či postupy řešení

 Váha: 20

 Kritérium: c) odůvodnění položek rozpočtu a oprávněnost nákladů

 Váha: 20

 Kritérium: d) celková cena nabídky

 Váha: 40

 Další informace o hodnotících kritériích: dále viz ZP

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 23.07.2019

 Místní čas: (hh:mm): 10:00

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 pouze český jazyk

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 23.07.2019

 Místní čas: (hh:mm): 10:01

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 13.06.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/119535

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie