Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
1.Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s ustanovením § 152 Zákonník práce a v súlade s ustanovením § 75 zákonaNR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečenie poskytovaniastravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. 2.Stravná poukážka je určená výlučne na úhradu stravy v určených stravovacích zariadeniach, alebo na úhradu vobchodoch poskytujúcich polotovary a suroviny slúžiace na prípravu teplého jedla. Stravná poukážka musí byť riadnečitateľne označená a obsahuje najmä onázov a logo predávajúceho onominálnu hodnotu jednej stravnej poukážky v EUR ominimálne štyri ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných papierov (napr. číselný resp. čiarový kód,termoaktívny bod a vodotlač atď.) orok platnosti stravnej poukážky alebo inak zistiteľné, pričom stravná poukážka musí byť platná pre rok, v ktorom sauzatvorila rámcová dohoda, opoučenie pre spotrebiteľa, Stálosť papiera musí zodpovedať technickým požiadavkám platných noriem. Ochranné prvky stravnej poukážky tvorí súbor prvkov, ktoré chránia stravnú poukážku pred zneužitím. 
1/5
 3.Nominálna hodnota a predpokladané množstvo papierových stravných poukážok onominálna hodnota požadovaných papierových stravných poukážok je 3,90 EUR, opredpokladané množstvo stravných poukážok odobratých za 24 mesiacov je 69 000 kusov. oUvedené množstvá sú predpokladané za obdobie platnosti rámcovej dohody a môžu byť verejným obstarávateľomznížené alebo zvýšené. 4.Papierové stravné poukážky bude verejný obstarávateľ objednávať podľa svojich aktuálnych potrieb, formou písomnejobjednávky. Uchádzač je povinný dodať papierové stravné poukážky v požadovanej hodnote a množstve, ktoré verejnýobstarávateľ určí v objednávke a v lehote určenej v súťažných podkladoch, t.j. lehota na dodanie stravných poukážok je1 pracovný deň odo dňa doručenia objednávky. Uchádzač doručí predmet obstarávania na miesto dodania, t.j. naadresu verejného obstarávateľa.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie