Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci datových sítí LAN a WIFI včetně silnoproudých přívodů. Jedná se o vytvoření nových datových rozvodů pro WIFI, nových datových rozvodů LAN, dodávku nových racků a propojení nových a stávajících racků včetně montáže.
Podrobně viz ZD.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary – vnitřní konektivita ZŠ - školy

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-040093

Evidenční číslo zakázky: Z2018-040093

Datum uveřejnění ve VVZ: 15.11.2018 2:00:25

Název zadavatele: Statutární město Karlovy Vary

IČO zadavatele: 00254657
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Statutární město Karlovy Vary

 IČO: 00254657

 Poštovní adresa: Moskevská 2035/21

 Obec: Karlovy Vary

 PSČ: 36001

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Veřejné zakázky s.r.o. - Linda Robovská

 Tel.: +420 222261468

 E-mail: robovska@zakazkyverejne.cz

 Kód NUTS: CZ041

 Hlavní adresa: (URL): mmkv.cz/cs

 Adresa profilu zadavatele: (URL): ezak.mmkv.cz/profile_display_2.html

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary – vnitřní konektivita ZŠ - školy

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní CPV kód: 45000000

 Kód NUTS: CZ041

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem plnění zakázky jsou základní školy v Karlových Varech. Viz podrobně ZD.

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci datových sítí LAN a WIFI včetně silnoproudých přívodů. Jedná se o vytvoření nových datových rozvodů pro WIFI, nových datových rozvodů LAN, dodávku nových racků a propojení nových a stávajících racků včetně montáže.
Podrobně viz ZD.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro ZŠ Karlovy Vary je CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003705

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 5498652,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 5443922,49

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 6B1264

 Název: Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary – vnitřní konektivita ZŠ - školy

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci datových sítí LAN a WIFI včetně silnoproudých přívodů. Jedná se o vytvoření nových datových rozvodů pro WIFI, nových datových rozvodů LAN, dodávku nových racků a propojení nových a stávajících racků včetně montáže.
Podrobně viz ZD.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 45310000

 Kód NUTS: CZ041

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 07.11.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: STAMP UNI s.r.o.

 IČO: 26380561

 Poštovní adresa: Studentská 94/47

 Obec: Karlovy Vary

 PSČ: 36007

 Země: CZ

 Tel.: +420 353222850

 E-mail: info@stamp.cz

 Kód NUTS: CZ041

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 5443922,49

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 14.11.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/94698

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie