Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP III.
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek rozdělena na 8 dílčích částí.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP III

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-014237

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2019-008578

Evidenční číslo zakázky: Z2019-008578

Datum uveřejnění ve VVZ: 02.05.2019 2:07:10

Název zadavatele: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí

IČO zadavatele: 41693205
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí

 IČO: 41693205

 Poštovní adresa: Na Břehu 267/1a

 Obec: Praha

 PSČ: 190 00

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Vagenknechtová

 Tel.: +420 222860336

 E-mail: alexandra.vagenknechtova@cizp.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.cizp.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): nen.nipez.cz/profil/cizp

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Životní prostředí

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP III

II.1.2)Hlavní kód CPV

 50112000

II.1.3)Druh zakázky

 Služby

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP III.
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek rozdělena na 8 dílčích částí.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Zajištění servisu a oprav služebních vozidel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích

 Část zakázky č.: 1

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 50112000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ031

 Hlavní místo dodání nebo plnění: U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem plnění veřejné zakázky v části 1 „Zajištění servisu a oprav služebních vozidel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích“ je zajištění servisu a oprav služebních vozidel dle podrobné specifikace předmětu plnění této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

 Kritéria kvality

 Název: Časová dostupnost

 Váha: 30
 Cena - Váha

 Váha: 70

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Zajištění servisu a oprav služebních vozidel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě

 Část zakázky č.: 3

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 50112000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ063

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem plnění veřejné zakázky v části 3 „Zajištění servisu a oprav služebních vozidel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě“ je zajištění servisu a oprav služebních vozidel dle podrobné specifikace předmětu plnění této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

 Kritéria kvality

 Název: Časová dostupnost

 Váha: 30
 Cena - Váha

 Váha: 70

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Zajištění servisu a oprav služebních vozidel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Liberci

 Část zakázky č.: 4

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 50112000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ051

 Hlavní místo dodání nebo plnění: 1. Máje 858/26, 460 01 Liberec

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem plnění veřejné zakázky v části 4 „Zajištění servisu a oprav služebních vozidel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Liberci“ je zajištění servisu a oprav služebních vozidel dle podrobné specifikace předmětu plnění této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace

 Kritéria kvality

 Název: Časová dostupnost

 Váha: 30
 Cena - Váha

 Váha: 70

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Zajištění servisu a oprav služebních vozidel Oblastního inspektorátu v Karlových Varech

 Část zakázky č.: 7

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 50112000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ041

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Závodní 152, 360 18 Karlovy Vary

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem plnění veřejné zakázky v části 7 „Zajištění servisu a oprav služebních vozidel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Karlových Varech“ je zajištění servisu a oprav služebních vozidel dle podrobné specifikace předmětu plnění této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

 Kritéria kvality

 Název: Časová dostupnost

 Váha: 30
 Cena - Váha

 Váha: 70

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 054-124690

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Část zakázky č.: 1

 Název: Zajištění servisu a oprav služebních vozidel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích

 Zakázka/část je zadaná: ne

V.1)Informace o nezadání zakázky

 Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

V.2.2)Informace o nabídkách

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 3

 Název: Zajištění servisu a oprav služebních vozidel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě

 Zakázka/část je zadaná: ne

V.1)Informace o nezadání zakázky

 Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

V.2.2)Informace o nabídkách

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 4

 Název: Zajištění servisu a oprav služebních vozidel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Liberci

 Zakázka/část je zadaná: ne

V.1)Informace o nezadání zakázky

 Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

V.2.2)Informace o nabídkách

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 7

 Název: Zajištění servisu a oprav služebních vozidel Oblastního inspektorátu v Karlových Varech

 Zakázka/část je zadaná: ne

V.1)Informace o nezadání zakázky

 Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

V.2.2)Informace o nabídkách

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 134 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 29.04.2019Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/115600

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie