Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskařských služeb na tisk plakátů, časopisu, programů, pozvánek, brožur atd. v období dvou let ode dne uzavření smlouvy s vybraným zájemcem s tím, že v měsících červenec a srpen daného kalendářního roku se tisk nepožaduje z důvodu divadelních prázdnin. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávacích podmínkách.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
<171>jarmila.stepankova@m-d-p.cz <738>posta@compet.cz <878>posta@compet.cz
Název zakázky: „Zajištění tiskařských služeb pro Městská divadla pražská“ – IV.
OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY
 
Značka formuláře:  6006466503001 Typ formuláře:  Řádný
Evid. číslo v IS VZ US:  60064665 Číslo objednávky:  005-062
IČO zadavatele:  00064297 IČO dodavatele:  26751305
Limity: Podlimitní
Datum zveřejnění:  29.08.2011 Datum skutečného odeslání:  25.08.2011
Zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb. nebo č. 139/2006 Sb.:  Ano
 
ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL
I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název: MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ
Poštovní adresa: V Jámě 1
Obec: Praha 1 PSČ: 110 00 Stát: CZ
Kontaktní místo/místa: MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ Tel.: +420234002247
K rukám: Ing. Jarmila Štěpánková
E-mail: Fax: 
Internetová adresa/adresy
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL): www.mestskadivadlaprazska.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI/ČINNOSTÍ
Regionální či místní úřad/agentura Rekreace, kultura a náboženství
Veřejný zadavatel nakupuje jménem jiných veřejných zadavatelů Ne
 
ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY
II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce
„Zajištění tiskařských služeb pro Městská divadla pražská“ – IV.
II.1.2) Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Služby
Kategorie služeb: Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě
V případě zakázky na kategorie služeb 17 až 27 (viz příloha C), souhlasíte se zveřejněním tohoto oznámení?
Hlavní místo plnění:
Praha 1
Kód NUTS: CZ010
II.1.3) Toto oznámení se týká
II.1.4) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskařských služeb na tisk plakátů, časopisu, programů, pozvánek, brožur atd. v období dvou let ode dne uzavření smlouvy s vybraným zájemcem s tím, že v měsících červenec a srpen daného kalendářního roku se tisk nepožaduje z důvodu divadelních prázdnin. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávacích podmínkách.
II.1.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
Hlavní slovník Doplňkový slovník
Hlavní předmět 79810000-5
Další předměty 22150000-6
II.1.6) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) Ne
II.2) CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZAKÁZKY ČI ZAKÁZEK
II.2.1) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek Sazba DPH (%)
Hodnota: 1 894 665.00 Měna: CZK Bez DPH při 
nebo nejnižší nabídka: Měna:   při 
/nejvyšší nabídka vzatá v úvahu:
 
ODDÍL IV: ŘÍZENÍ
IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení Jednací s výzvou k účasti v soutěži
IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky Nejnižší nabídková cena
Kritéria Váha
IV.2.2) Byla použita elektronická dražba Ne
IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
005-062
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky Ne
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
Jiná předchozí zveřejnění
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
 
ODDÍL V: ZADÁNÍ ZAKÁZKY
Číslo:   1   
 
ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
VI.1) ZAKÁZKA SE VZTAHUJE K PROJEKTU A/NEBO PROGRAMU FINANCOVANÉMU Z PROSTŘEDKŮ SPOLEČENSTVÍ Ne
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty či programy:
VI.2) OSTATNÍ INFORMACE
Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení.
VI.3) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.3.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno PSČ: 604 55 Stát: CZ
E-mail: Tel.: +420542167111
Internetová adresa (URL): www.compet.cz Fax: +420542167112
Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
E-mail: Tel.: 
Internetová adresa (URL): Fax: 
VI.3.2) Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel musí námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno PSČ: 604 55 Stát: CZ
E-mail: Tel.: +420542167111
Internetová adresa (URL): www.compet.cz Fax: +420542167112
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 25.08.2011
 
PŘÍLOHA C
Kategorie služeb uvedené v Oddíle II: Předmět zakázky
Kategorie č. Předmět
1 Údržbářské a opravářské služby
2 Pozemní přeprava, včetně přepravy peněz a kurýrních služeb, s vyjímkou přepravy pošty
3 Letecká přeprava cestujících i nákladu, s vyjímkou pošty
4 Pozemní přeprava pošty a letecká přeprava pošty
5 Telekomunikační služby
6 Finanční služby
6a Pojišťovací služby
6b Bankovní a investiční služby
7 Počítačové zpracovaní dat a stím spojené služby
8 Služby ve výzkumu a vývoji
9 Účetnictví a audit
10 Průzkum trhu a veřejného mínění
11 Poradenství a s tím spojené služby
12 Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby, územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
13 Reklamní služby
14 Úklidové služby a domovní správa
15 Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě
16 Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu; sanitární a podobné služby
17 Pohostinství a ubytovací služby
18 Železnice
19 Plavba
20 Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě
21 Právní služby
22 Personální agentury
23 Pátrací a bezpečnostní služby, s vyjímkou přepravy peněz
24 Vzdělávání a odborné vzdělávání
25 Zdravotnictví a sociální služby
26 Rekreace, kultura a sport
27 Jiné služby
 
PŘÍLOHA D
ODŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ ZAKÁZKY BEZ PŘEDCHOZÍHO ZVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE V ÚŘEDNÍM VĚSTNÍKU EVROPSKÉ UNIE
 
Odůvodnění použití vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 31 směrnice 2004/18/ES
 
Jiná odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie
Chcete-li využít výše uvedené zkrácené lhůty, vysvětlete prosím kromě zatržení výše uvedených polí jasným a jednoznačným způsobem důvody, proč je udělení zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie oprávněné, v každém případě uvedením rozhodujících skutečností a přiměřeně závěrů právních předpisů v souladu s články směrnice 2004/18/ES (maximálně 500 slov).
 
Datum odeslání do TED:
Značka formuláře v TED:
Datum zveřejnění v TED:
Forma zadání: elektronická (Česká pošta, s.p., primární datový zdroj, ověřeno elektronickým podpisem)
Související formuláře: Datum zveřejnění:
 
Ostatní související formuláře: Datum zveřejnění:

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie