Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb pro Střední průmyslovou školu dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (v budovách na adrese Karlovarská 99 a Skrétova 29, Plzeň) dle rozsahu a časového harmonogramu uvedených v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Aktuální výměra oken, jejichž mytí je součástí ročního (generálního) úklidu je dále specifikována v přílohách č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Plošná výměra podlah včetně typu a četnosti úklidu je pak specifikována v přílohách č. 4 a 5 zadávací dokumentace.

Předmětem veřejné zakázky je dále úklid po malířích (předpoklad 1 400 m2/rok) a úklid po zednických pracích (předpoklad 3 000 m2/rok), které budou realizovány dle potřeb zadavatele.

Předmět veřejné zakázky je též blíže specifikován v návrhu příkazní smlouvy o zajištění úklidových služeb, která tvoří Přílohu č. 9 zadávací dokumentace.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Zajištění úklidových služeb

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-031589

Evidenční číslo zakázky: Z2018-031589

Datum uveřejnění ve VVZ: 14.09.2018 2:01:39

Název zadavatele: Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

IČO zadavatele: 69457930
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

 IČO: 69457930

 Poštovní adresa: Karlovarská 99

 Obec: Plzeň

 PSČ: 323 00

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Stanislav Liška

 Tel.: +420 778718636

 E-mail: liska@dopskopl.cz

 Kód NUTS: CZ032

 Hlavní adresa: (URL): www.dopskopl.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): ezak.cnpk.cz/profile_display_102.html

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Zajištění úklidových služeb

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní CPV kód: 98341130

 Kód NUTS: CZ032

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Karlovarská 99 a Skrétova 29, Plzeň

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb pro Střední průmyslovou školu dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (v budovách na adrese Karlovarská 99 a Skrétova 29, Plzeň) dle rozsahu a časového harmonogramu uvedených v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Aktuální výměra oken, jejichž mytí je součástí ročního (generálního) úklidu je dále specifikována v přílohách č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Plošná výměra podlah včetně typu a četnosti úklidu je pak specifikována v přílohách č. 4 a 5 zadávací dokumentace.
Předmětem veřejné zakázky je dále úklid po malířích (předpoklad 1 400 m2/rok) a úklid po zednických pracích (předpoklad 3 000 m2/rok), které budou realizovány dle potřeb zadavatele.
Předmět veřejné zakázky je též blíže specifikován v návrhu příkazní smlouvy o zajištění úklidových služeb, která tvoří Přílohu č. 9 zadávací dokumentace.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 5700000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 5526648,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Název: Zajištění úklidových služeb

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb pro Střední průmyslovou školu dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (v budovách na adrese Karlovarská 99 a Skrétova 29, Plzeň) dle rozsahu a časového harmonogramu uvedených v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Aktuální výměra oken, jejichž mytí je součástí ročního (generálního) úklidu je dále specifikována v přílohách č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Plošná výměra podlah včetně typu a četnosti úklidu je pak specifikována v přílohách č. 4 a 5 zadávací dokumentace.
Předmětem veřejné zakázky je dále úklid po malířích (předpoklad 1 400 m2/rok) a úklid po zednických pracích (předpoklad 3 000 m2/rok), které budou realizovány dle potřeb zadavatele.
Předmět veřejné zakázky je též blíže specifikován v návrhu příkazní smlouvy o zajištění úklidových služeb, která tvoří Přílohu č. 9 zadávací dokumentace.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 98341130

 Kód NUTS: CZ032

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 10.09.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 5
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: REPACO services s.r.o.

 IČO: 28424867

 Poštovní adresa: Opuková 513/18

 Obec: Praha 6

 PSČ: 163 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 777200766

 E-mail: pavel.kostrbel@repaco.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Internetová adresa: (URL): www.repaco.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 5526648,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 13.09.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/82464

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie