Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem plnění veřejné zakázky je obnovení původní průtočné kapacity území formou odstranění sedimentů, současně bude opraveno poškozené opevnění a rekonstruována opěrná zeď. Sedimenty budou uloženy na skládku inertního odpadu s ohledem na výsledky rozborů, které potvrzují využití sedimentů na povrchu terénu.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Zákolanský potok ř.km 0,0 - 1,825, Kralupy nad Vltavou - úprava koryta toku a rekonstrukce opěrných zdí

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-015202

Evidenční číslo zakázky: Z2019-015202

Datum uveřejnění ve VVZ: 07.05.2019 2:01:36

Název zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik

IČO zadavatele: 70889953
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik

 IČO: 70889953

 Poštovní adresa: Holečkova 8

 Obec: Praha 5

 PSČ: 150 00

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Volfová

 Tel.: +420 221401467

 E-mail: veronika.volfova@pvl.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): intranet.pvl.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Zákolanský potok ř.km 0,0 - 1,825, Kralupy nad Vltavou - úprava koryta toku a rekonstrukce opěrných zdí

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní CPV kód: 45000000

 Kód NUTS: CZ020

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Středočeský kraj, okres Mělník, obec Kralupy nad Vltavou, k. ú. Kralupy nad Vltavou

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem plnění veřejné zakázky je obnovení původní průtočné kapacity území formou odstranění sedimentů, současně bude opraveno poškozené opevnění a rekonstruována opěrná zeď. Sedimenty budou uloženy na skládku inertního odpadu s ohledem na výsledky rozborů, které potvrzují využití sedimentů na povrchu terénu.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 7 090 000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 6 357 705,03

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 02.05.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 5
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 5
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

 IČO: 40233308

 Poštovní adresa: Křížíkova 2393

 Obec: Teplice

 PSČ: 41501

 Země: CZ

 Tel.: +420 417941117

 E-mail: info@vhs.cz

 Kód NUTS: CZ042

 Internetová adresa: (URL): www.vhs.cz

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 6 357 705,03

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

 Pozn. II. 2. 1
Z předpokládané hodnoty veřejné zakázky tvoří 6 535 000 Kč bez DPH předpokládanou hodnotu stavebních prací dle soupisu prací a 555 000 Kč bez DPH předpokládanou hodnotu vyhrazených změn závazku ze smlouvy, jejichž podmínky jsou vymezeny zněním smlouvy.

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 06.05.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/116602

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie