Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha“ je zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě tratí (dále jen „ST“) ST Hradec Králové, ST Pardubice, ST Praha-západ, ST Praha-východ, ST Nymburk, ST Plzeň, ST Karlovy Vary, ST Most, ST Ústí nad Labem a ST Liberec.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F05 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby


Název zakázky: Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-022701

Evidenční číslo zakázky: Z2018-022701

Datum uveřejnění ve VVZ: 12.07.2018 2:07:22

Název zadavatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČO zadavatele: 70994234
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

 IČO: 70994234

 Poštovní adresa: Dlážděná 1003/7

 Obec: Praha

 PSČ: 11000

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Tereza Zachová

 E-mail: zachova@szdc.cz

 Kód NUTS: CZ01

 Hlavní adresa: (URL): www.szdc.cz/index.html

 Adresa profilu zadavatele: (URL): zakazky.szdc.cz

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace

 Zadávací dokumentace je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL)

 zakazky.szdc.cz/contract_display_1933.html

 Další informace lze získat
 na výše uvedené adrese

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky prostřednictvím: (URL)
 zakazky.szdc.cz/contract_display_1933.html

I.6)Hlavní předmět činnosti

 Železniční služby

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha

II.1.2)Hlavní kód CPV

 71354100

II.1.3)Druh zakázky

 Služby

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha“ je zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě tratí (dále jen „ST“) ST Hradec Králové, ST Pardubice, ST Praha-západ, ST Praha-východ, ST Nymburk, ST Plzeň, ST Karlovy Vary, ST Most, ST Ústí nad Labem a ST Liberec.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota

 Hodnota bez DPH: 30700000,00
 Měna: CZK

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

 nabídky mohou být předkládány pro: všechny položky

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha, správa tratí Hradec Králové.

 Část zakázky č.: I.

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 71354100

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ0

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Vybrané tratě SŽG Praha, správa tratí Hradec Králové

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem je zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě tratí ST Hradec Králové

II.2.5)Hodnotící kritéria
 Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

II.2.6)Předpokládaná hodnota

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Konec: 31.05.2019

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení

II.2.10)Informace o variantách

II.2.11)Informace o opcích

II.2.12)Informace o elektronických katalozích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

 Dle zadávací dokumentace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha, správa tratí Pardubice.

 Část zakázky č.: II.

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 71354100

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ0

 Hlavní místo dodání nebo plnění: vybrané tratě SŽG Praha, správa tratí Pardubice

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem je zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě tratí ST Pardubice

II.2.5)Hodnotící kritéria
 Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

II.2.6)Předpokládaná hodnota

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Konec: 31.05.2019

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení

II.2.10)Informace o variantách

II.2.11)Informace o opcích

II.2.12)Informace o elektronických katalozích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

 Dle zadávací dokumentace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha, správa tratí Praha-západ

 Část zakázky č.: III.

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 71354100

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ0

 Hlavní místo dodání nebo plnění: vybrané tratě SŽG Praha, správa tratí Praha-západ

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem je zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě tratí ST Praha-západ

II.2.5)Hodnotící kritéria
 Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

II.2.6)Předpokládaná hodnota

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Konec: 31.05.2019

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení

II.2.10)Informace o variantách

II.2.11)Informace o opcích

II.2.12)Informace o elektronických katalozích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

 Dle zadávací dokumentace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha, správa tratí Praha-východ

 Část zakázky č.: IV.

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 71354100

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ0

 Hlavní místo dodání nebo plnění: vybrané tratě SŽG Praha, správa tratí Praha-východ

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem je zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě tratí ST Praha-východ

II.2.5)Hodnotící kritéria
 Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

II.2.6)Předpokládaná hodnota

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Konec: 31.05.2019

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení

II.2.10)Informace o variantách

II.2.11)Informace o opcích

II.2.12)Informace o elektronických katalozích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

 Dle zadávací dokumentace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha, správa tratí Nymburk

 Část zakázky č.: V.

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 71354100

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ0

 Hlavní místo dodání nebo plnění: vybrané tratě SŽG Praha, správa tratí Nymburk

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem je zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě tratí ST Nymburk

II.2.5)Hodnotící kritéria
 Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

II.2.6)Předpokládaná hodnota

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Konec: 31.05.2019

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení

II.2.10)Informace o variantách

II.2.11)Informace o opcích

II.2.12)Informace o elektronických katalozích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

 Dle zadávací dokumentace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha, správa tratí Plzeň

 Část zakázky č.: VI.

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 71354100

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ0

 Hlavní místo dodání nebo plnění: vybrané tratě SŽG Praha, správa tratí Plzeň

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem je zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě tratí ST Plzeň

II.2.5)Hodnotící kritéria
 Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

II.2.6)Předpokládaná hodnota

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Konec: 31.05.2019

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení

II.2.10)Informace o variantách

II.2.11)Informace o opcích

II.2.12)Informace o elektronických katalozích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

 Dle zadávací dokumentace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha, správa tratí Karlovy Vary

 Část zakázky č.: VII.

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 71354100

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ0

 Hlavní místo dodání nebo plnění: vybrané tratě SŽG Praha, správa tratí Karlovy Vary

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem je zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě tratí ST Karlovy Vary

II.2.5)Hodnotící kritéria
 Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

II.2.6)Předpokládaná hodnota

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Konec: 31.05.2019

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení

II.2.10)Informace o variantách

II.2.11)Informace o opcích

II.2.12)Informace o elektronických katalozích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

 Dle zadávací dokumentace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha, správa tratí Most

 Část zakázky č.: VIII.

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 71354100

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ0

 Hlavní místo dodání nebo plnění: vybrané tratě SŽG Praha, správa tratí Most

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem je zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě tratí ST Most

II.2.5)Hodnotící kritéria
 Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

II.2.6)Předpokládaná hodnota

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Konec: 31.05.2019

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení

II.2.10)Informace o variantách

II.2.11)Informace o opcích

II.2.12)Informace o elektronických katalozích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

 Dle zadávací dokumentace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha, správa tratí Ústí nad Labem

 Část zakázky č.: IX.

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 71354100

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ0

 Hlavní místo dodání nebo plnění: vybrané tratě SŽG Praha, správa tratí Ústí nad Labem

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem je zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě tratí ST Ústí nad Labem

II.2.5)Hodnotící kritéria
 Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

II.2.6)Předpokládaná hodnota

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Konec: 31.05.2019

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení

II.2.10)Informace o variantách

II.2.11)Informace o opcích

II.2.12)Informace o elektronických katalozích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

 Dle zadávací dokumentace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha, správa tratí Liberec

 Část zakázky č.: X.

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 71354100

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ0

 Hlavní místo dodání nebo plnění: vybrané tratě SŽG Praha, správa tratí Liberec

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem je zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě tratí ST Liberec

II.2.5)Hodnotící kritéria
 Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

II.2.6)Předpokládaná hodnota

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Konec: 31.05.2019

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení

II.2.10)Informace o variantách

II.2.11)Informace o opcích

II.2.12)Informace o elektronických katalozích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

 Dle zadávací dokumentace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

 Seznam a stručný popis podmínek: Dle §74, §77, §79 a §167 Zákona 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Blíže v Zadávací dokumentaci

III.1.2)Ekonomická a finanční situace

III.1.3)Technická a odborná způsobilost

 Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

III.1.4)Objektivní pravidla a kritéria účasti

 Seznam a stručný popis pravidel a kritérií: Dle zadávací dokumentace

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách

III.1.6)Požadované zálohy a záruky

 ST Hradec Králové: 85 000 Kč; ST Pardubice: 84 000 Kč; ST PHA Západ: 17 000 Kč;
ST PHA východ: 49 000 Kč; ST Nymburk: 33 000 Kč; ST Plzeň: 18 000 Kč; ST Karlovy Vary: 95 000 Kč;
ST Most: 152 600 Kč; ST Ústí nad Labem: 44 000 Kč; ST Liberec: 36 000 Kč.
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují

 Obchodní a platební podmínky jsou součástí Zadávací dokumentace

III.1.8)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi

III.2.2)Podmínky realizace zakázky

 dle zadávací dokumentace

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: 09.08.2018

 Místní čas: 09.45

IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům

IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 CS

IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

 Doba trvání v měsících: 4

IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum (dd.mm.rrrr): 09.08.2018

 Místní čas (hh:mm): 09.46

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek

 Jde o opakovanou zakázku: ne

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech

VI.3)Další informace

 dle zadávací dokumentace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 09.07.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form05/Display/75395

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie