Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Stavební práce spočívající v provedení nové podlahové konstrukce. Stávající konstrukce bude vybourána a bude provedena nová betonová plocha z leštěného betonu vyztužená kari sítí.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Zateplení podlahy v provozní hale

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-010335

Evidenční číslo zakázky: Z2019-010335

Datum uveřejnění ve VVZ: 01.04.2019 2:00:31

Název zadavatele: O&K, spol. s r.o.

IČO zadavatele: 41327411
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: O&K, spol. s r.o.

 IČO: 41327411

 Poštovní adresa: Spořická 5731, Chomutov 430 01

 Obec: Chomutov

 PSČ: 43001

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Radek Přikryl

 Tel.: +420 602286791

 E-mail: f.prikryl@seznam.cz

 Kód NUTS: CZ042

 Hlavní adresa: (URL): www.okcv.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/O-K--spol--s-r-o-_5760/

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/O-K--spol--s-r-o-_5760/
 Zaslání neuveřejněné části zadávací dokumentace lze požadovat na adrese: www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/O-K--spol--s-r-o-_5760/

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Zateplení podlahy v provozní hale

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní kód CPV: 31524100

 Kód NUTS: CZ042

 Hlavní místo dodání nebo plnění: O&K, spol. s r.o., Radonice 195, 431 55 Radonice u Kadaně

II.1.3)Stručný popis

 Stavební práce spočívající v provedení nové podlahové konstrukce. Stávající konstrukce bude vybourána a bude provedena nová betonová plocha z leštěného betonu vyztužená kari sítí.

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012938

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 886000,00

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Začátek: (dd.mm.rrrr): 01.07.2019

 Konec: (dd.mm.rrrr): 31.08.2019

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

II.5.2)Popis části zakázky

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

II.5.4)Předpokládaná hodnota

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

 Předpokládaný počet zájemců: 5

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: nabídková cena

 Váha: 85%

 Kritérium: doba záruky

 Váha: 10%

 Kritérium: doba realizace stavby v týdnech od podpisu smlouvy

 Váha: 5%

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 24.04.2019

 Místní čas: (hh:mm): 12:00

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 pouze český jazyk

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 24.04.2019

 Místní čas: (hh:mm): 12:00

 Místo: O&K, spol. s r.o., Radonice 195, 431 55 Radonice u Kadaně

 Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 29.03.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/111389

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie